Tack för alla förslag för en vackrare kommun!

Bilder på en bänk vid en sjö, en spade i jorden, blommor och en gunga.

Som ett led i projektet Hultsfreds kommun Makeover genomfördes ortspromenader i Silverdalen och Virserum under hösten 2018. Totalt kom cirka 180 förslag in från invånarna under och efter promenaderna.

Projektet Hultsfreds kommun Makeover syftar till att försköna den fysiska miljön i kommunens olika orter. Först ut var Hultsfred, och där har det hittills bland annat resulterat i upprustningen av Hagadalsparken och strandpromenaden vid Hulingen.

Under och efter ortspromenaderna kom cirka 40 förslag in från invånarna i Silverdalen och cirka 140 från invånarna i Virserum. För att det ska bli så rättvist som möjligt budgetmässigt har en summa per ort räknats fram baserad på invånarantal och utifrån de investeringar som redan är planerade på orten.

Ett antal kriterier sattes för att bedöma de förslag som lämnades in. Bland annat innebar dessa att förslagen skulle vara till nytta för allmänheten, försköna den aktuella orten och/eller göra den tryggare och trivsammare. Hänsyn har även tagits till förslagets estetik, hållbarhet och funktion, samt till beräknad kostnad.

Förslagen skulle även omfatta mark som kommunen råder över och kunde vara en fysisk åtgärd som till exempel förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats.

Några av förslagen, som röjning av tomter, iordningställande av grönytor och underhåll av belysning av elljusspår i Silverdalen samt underhåll av belysning av elljusspår i Virserum, har redan blivit åtgärdade eller håller på att åtgärdas.

Vissa förslag är redan beslutade och kommer att påbörjas under 2019. Bland dessa ingår bland annat padelbana, båtiläggningsplats, en skyltad slinga med besöksmål och aktivitetspark i Virserum samt en lekpark i Silverdalen.

Vilka de övriga investeringarna inom projektet kommer att bli på respektive ort är ännu inte beslutat, men alla inkomna förslag har sparats i en framtida idébank.