Stegen – arbetsträning och sysselsättning

IMG_0124Entré till StegenFoto: Maria Helander

Stegen har ett aktivt pågående kvalitets- och miljöarbete då målet är nöjda kunder och deltagare. Vi finns på Aspedalsgatan 2 i Hultsfred bredvid Sibylla.
Där har vi också vår secondhandaffär med café.

De tjänster vi kan erbjuda är riktade till pensionärer som är permanent boende i vår kommun. Vi utför arbete i mån av tid och antal deltagare. Vi utför gräsklippning och snöskottning. Vid hämtning av möbler förbehåller vi oss rätten att själva plocka med oss det vi kan sälja i butiken. Små artiklar som husgeråd, porslin, böcker ska vara packade i kartonger. Vi utför inte flyttningar.
Gräsklining sommaren 2024, kan bokas från 1/4, först till kvarn gäller.
Vi har begränsat antal platser.

Öppettider:

  • Tisdag kl. 10-15
  • Onsdag kl. 10-15
  • Torsdag kl. 10-15
  • Fredag kl. 10-14

Stängningsdagar under 2024:

  • Torsdag 28/3, stängt hela dagen
  • Torsdag20/6, stängt hela dagen

Semesterstängt 2024:

  • Veckorna 29-31 (15/7-2/8) är all verksamhet och affär stängd.

Julförsäljning 2024:

  • återkommer om det när datum är bestämt.

Vad är syftet?

Syftet med Stegens verksamhet är att erbjuda deltagarna sysselsättning och arbetsträning. Varje deltagare har en handledare som utför kartläggning och uppföljning. Vid behov görs en arbetsbedömning. Organisatoriskt tillhör Stegen socialförvaltningen under individ- och familjeomsorg.

Vad är sysselsättning?

Sysselsättning är en långsiktig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att höja och underhålla en persons arbetsförmåga men där inte krav ställs i relation till arbetsmarknaden. Överenskomna arbetsuppgifter utförs regelbundet efter arbetsschema samt motivation och stödjande insatser till att söka arbete eller studier.

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning kan erbjudas den som varit utan arbete en längre tid eller aldrig haft en anställning. Det är en rehabiliteringsåtgärd som innebär att deltagaren tränar sin fysiska, psykiska eller sociala funktions- och aktivitetsförmåga. Arbetsträning är att träna upp sin förmåga att klara de krav som arbetsmarknaden i allmänhet har på anställda.