Sverigefinnarnas dag 24 februari

Sverigefinnarnas dag infaller den 24 februari och firades för första gången 2011.
Sedan 2014 har man också en egen officiell flagga, ritad av Andreas Jonasson.
Datumet 24 februari valdes för att det var Carl-Axel Gottlunds födelsedag.
Han var en finsk folklivsforskare och kulturpolitiker som grundade den första finska
föreningen i Sverige, i Stockholm 1830.
Vem är sverigefinne och vem är finlandssvensk?
Sverigefinne är den som har finska rötter men bor i Sverige.
Man får själv bekänna sig till gruppen.
De flesta som gör det är själva födda i Finland, eller har en mor- eller farförälder
eller en förälder som är född i Finland.
Det som förenar Sverigefinnar är framför allt språket och kulturen.
Det finns ingen säker statistik, men man räknar med att det bor cirka
400 000-600 000 Sverigefinnar i Sverige.
Finlandssvensk kallas den minoritet i Finland som talar finlandssvenska.
Finländarnas historia i Sverige sträcker sig över nästan tusen år.
Den handlar om krigsbarn, politiska flyktingar och unga arbetare.
Det är först i dag vi kallar gruppen Sverigefinnar – ett folk med två kulturer och två språk.
Historien börjar på 1100-talet då Finland införlivades i konungariket Sverige.
Finland var en del av Sverige fram tills 1809.
Under hela den tiden rörde vi oss mellan varandras länder.
Gränsen mellan våra länder drogs vid Torneälven och många som hamnade på den
svenska sidan talade finska, och tvärtom. Men trots delningen fortsatte många finnar att flytta till Sverige. En del kom som arbetskraft, andra som politiska flyktingar undan det ryska styret.
Vi uppmärksammar Sverigefinnarna genom bokbord och information på kommunens bibliotek.
där kan du också hitta böcker, litteratur och information om de nationella minoriteterna; Judar, Samer, Sverigefinnar, Romer och Tornedalingar.
Mer information om sverigefinnar och de svenska minoriteterna hittar du på minoritet.se
Är du själv av nationell minoritet?
Du kanske har synpunkter och idéer?
Hör gärna av dig till