Publicerad: Uppdaterad: 2021-08-03 15:35

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Företagsklimat

Rankingen av företagsklimatet i Sverige har nu släppts.

I över 20 år har Svenskt Näringsliv genomfört en enkätundersökning, detta för att understryka betydelsen av det lokala företagsklimatet. Mätningen görs via en årlig enkät där företagen själva får ge betyg på en rad områden som påverkar deras vardag. Vartannat år skickas enkäten även till alla kommunpolitiker som beslutar om en stor del av de faktorer som påverkar företagarens vardag.

2020 års undersökning av företagsklimatet genomfördes mellan 1 januari och 31 mars. Totalt kom 32 897 svar in, vilket ger en nationell svarsfrekvens på 50 procent.

Läs rankingen på www.foretagsklimat.se

Hultsfreds kommun ligger nu på plats 178 vilket är två steg tillbaka från föregående år. I Kalmar län hamnar Hultsfred på femte plats.