Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag är att vägleda elever/studerande på grundskola och gymnasium. I detta uppdrag så ingår det att synliggöra för våra elever vad det finns för olika yrken, vad det krävs för fortsatta studier för att kunna jobba med sitt drömyrke, gruppvägledning, individuell vägledning, gymnasievalet, programfördjupningar, utökade kurser och fortsatta eftergymnasiala studier.

Våra studie- och yrkesvägledare är:

  • Jennie Emanuelsson: Vägledare – Gymnasiet
  • Daniel Sjöstam: Vägledare – Grundskola och gymnasiet