Studie- och yrkesvägledning

never stop learning

Har du frågor eller behöver du stöd och vägledning i valet av utbildning? Är du osäker på vilken/vilka kurser du skall välja?

Ta gärna hjälp av en studie- och yrkesvägledare för att få vägledning och planera dina studier. En studieplan kan hjälpa dig att nå dina mål så snart som möjligt, utifrån de förutsättningar du har.

En studie- och yrkesvägledare hjälper dig med:

  • vägledning när det gäller dina studie- och yrkesval
  • planering för att läsa mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg
  • samtal kring och upprättande av en studieplanering
  • frågor kring behörighet till studier på högskola/universitet

Jennie Blomgren, studie – och yrkesvägledare
0495-24 11 25
Boka tid här

Carolina Olsson, tudie – och yrkesvägledare 
0495 – 24 11 28, 072 – 200 27 16
Boka tid här

Du kan också nå oss på:
E-post: syv-larcenter@hultsfred.se