Stora Hammarsjön, Stora Hammarsjöområdet

Platshållare för bildspel

Stora Hammarsjöområdets största sjö – en vacker sjö med högt sportfiskevärde och stora utvecklingsmöjligheter.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, braxen, ruda, sik, siklöja, lake, öring

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 136 hektar
Maxdjup: 18,5 meter
Medeldjup: 4,9 meter

Tips för…
Nybörjaren: Gäddfisket.
Proffset: Fiske efter storöringen.
Upptäckaren: Ismete efter öring. De som upptäcker och utvecklar det i sjön blir nog kända!

Fiskekortförsäljare:
Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
Frendo (INGO), Målilla, 0495-200 06
Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
Hultsfreds Turistbyrå, 0495-24 05 05

Båtkort löser du på FRENDO (Preem), Hultsfred

Stora Hammarsjön är en riktig vildmarkssjö och är lite av en karaktärssjö för hela området. Den är varierad med sju stycken öar, stora djup, grunda vikar och flera till- och frånflöden. Dessa faktorer skapar en spännande fiskesjö. Sjön ligger sydväst om Hultsfred och man hittar till den via skyltning till Stora Hammarsjöområdet väster om Hultsfred från väg 34. Sjön är näringsfattig och omges främst av barrskog. Runt sjön i norra delen är det mycket sten och barrskog och i nordväst ligget ett domänreservat som består av en ås med ekskog. På vissa platser runt sjön dominerar hällar med intilliggande pors och tallskog.

I andra områden finns mossmarker med starr, skvattram, björk och tall. Alla bottentyper finns representerade i sjön med dominans av dy och grus. Vattenvegetationen är gles och består av näckrosor, bladvass, vattenklöver och säv. I norra delen av sjön finns olika boendemöjligheter och en vacker och populär badplats med vindskydd och grillplats. I södra delen av sjön, vid vägbanken, finns vindskydd, grillplats och handikappanpassat fiske.

Fisket i Stora Hammarsjön

Man kan bedriva ett varierat sportfiske i sjön. Gäddfisket är bra utefter kanterna i norra delen och ner mot västra kanten. På dessa områden är det bra att spinnfiska med skeddrag och vobblers på 2-3 meters djup. En bra sträcka för gädda är vid vägbanken i söder. Gäddan går även bra att ismeta och det finns stor chans på fisk över 10 kg. Abborren går att hitta runt hela sjön men bra platser är i nordvästra delen där man kan meta och pimpla. Meta braxen kan man göra norr om badplatsen med bottenmete och beten som mask, maggot och majs.

Öringsfisket är ett toppintressant fiske där det finns chans på riktigt stor öring över 5 kg. SFK Kroken har satt ut öring under lång tid och dessa är i dag mycket stora. Öring kan man fiska runt öarna, i området mittemot badet och utanför handikappbryggan i söder. Både fluga och spinn fungerar och en bra tid för detta fiske är sommarkvällar och tidig höst. Troligen äter öringen mycket fisk i sjön, så det är bra att fiska med fisklika skeddrag och vobblers i blått och silver. För flugfisket fungerar samma flugor som för regnbågsvattnen.

Vid örings- och gäddfiske är det bra att hyra en båt för att kunna söka av större ytor på sjön. Stora Hammarsjön är ingen lättfiskad sjö, men med lite uppsökaranda och envishet så hittar man förr eller senare fisken.