Stora Åkebosjön, Stora Hammarsjöområdet

Platshållare för bildspel

Bra och rolig pimpelsjö.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, ruda

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 52 hektar
Maxdjup: 14,5 meter
Medeldjup: 2,3 meter

Tips för…
Nybörjaren: Stora Åkebosjön är en perfekt sjö för att lära sig pimpla. Fångstgaranti.
Proffset: Pimpelexperten har mycket att hämta i sjön.
Upptäckaren: Kanske finns det en stor ruda i sjön.

Fiskekortförsäljare:
Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
Frendo (INGO), Målilla, 0495-200 06
Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
Hultsfreds Turistbyrå, 0495-24 05 05

Båtkort löses ut på FRENDO (Preem), Hultsfred

Stora Åkebosjön ligger cirka 6 km väster om Hultsfred och man hittar den om man kör från väg 34 genom Hammarsebo mot Stora Hammarsjön. Sjön är flikig med många vikar och sund och den är näringsfattig. Sjön ingår i Stora Hammarsjöns FVO omges mest av barrskog och på stränderna växer pors och björk.

En del stränder är steniga med hällmarker och på vissa platser runt sjön finns kärr och mossar. Vattenvegetationen består av starr, näckrosor, gäddnate och bladvass. I sjöns södra del ligger Björnnäset. Området blev naturreservat 1997. I norra delen av sjön finns en informationstavla där man kan svänga in och parkera nära sjön. Där finns även vindskydd och båtbrygga. Sjön är en viktig fågelsjö med sin variation.

Fisket i Stora Åkebosjön

Fisket efter abborre är bra och det är en populär pimpelsjö. I norra viken och i området runt den lilla ön finns bra områden för abborre och ibland är det fin storlek på fisken. Man kan hyra båt eller fiska från land och abborren tar ofta på mete eller spinnfiske. Från land finns en del platser att komma åt om man vill gå lite.

Gädda går att fånga på skeddrag och ytgående vobblers. Ruda finns i sjön och metet efter denna spännande fisk borde utforskas. I den närliggande Lilla Åkebosjön bedrivs ett mete idag och kanske är det större ruda i Stora Åkebosjön. Flötmete efter ruda kan göras i norra delen.