Stolthet, god ledarkultur och låga sjuktal ger goda grunder för kommunens kompetensförsörjning

Kommunfullmäktige antog på måndagen kompetensförsörjningsplanen ”Din tid i Hultsfred är nu”. Planen beskriver strategier framförallt för att behålla och utveckla befintliga medarbetare, men även för att kunna attrahera nya medarbetare. Hultsfreds kommuns medarbetare upplever idag en hög
vikänsla och ett mycket gott ledarskap. Sjukfrånvaron ligger bland de lägsta i landet.

Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar de närmsta åren. Planen ”Din tid i Hultsfred är nu” är framarbetad i ett samarbete mellan personalkontoret, informationsenheten, socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen. Den bygger på delarna attrahera, rekrytera, introducera, samt utveckla och behålla. En viktig del är att se till att de medarbetare som ändå väljer att sluta sin anställning får ett bra avslut.
– Planen fokuserar framförallt på de medarbetare vi har idag, men även på de nya generationer som kommer i framtiden, säger Hans Andersson, personalchef. Att kunna erbjuda medarbetarna balans i livet, flexibilitet och tillgänglighet, blir allt viktigare för att vara attraktiv som arbetsgivare.

Till kompetensförsörjningsplanen har fyra utvalda områden för förmåner kopplats; flexibelt arbetsliv, livslångt lärande, balans i livet och trygg framtid.
Under hösten 2018 infördes ”heltid som norm” hos socialförvaltningen. Det innebär att alla som vill ska kunna få en heltidsanställning.

Kommunen visar på goda värden i olika mätningar som rör medarbetare,
ledarskap och sjuktal. I Sveriges Kommuner och Landstings jämförelse av hållbart medarbetarindex (HME) hamnar Hultsfreds kommun på plats 8 av 75
inrapporterade kommuner 2018. Hultsfreds kommun har en sjukfrånvaro på 5,3 procent, vilket ger en placering på plats 16 av landets 290 kommuner. Kommunens årliga medarbetarbetarenkät visar på goda värden inom ledarskap, stolthet, vi-känsla och frisknärvaro.
– Vi konkurrerar med 289 andra kommuner om kompetens, säger Lars Rosander, kommunalråd. Att då ha möjligheten att berätta om att medarbetarna känner sig som ambassadörer och är stolta över att arbeta hos oss, är den finaste marknadsföring vi kan få.

Kommunens värdegrund ”Du syns och hörs i Hultsfred” genomsyrar arbetet med planen. För att attrahera medarbetare till kommunen har Hultsfreds kommun tidigare arbetat med kampanjer som ”Vi har en plan”, som var en öppen ansökan för att locka sökande i samband med flyktingkrisen. Musikvideon ”There´s Music in the Air” har fått över en halv miljon visningar över hela Sverige.

Nästa steg blir nu att påbörja det konkreta arbetet med de olika delarna i planen. Ledarna är betydelsefulla spelare för att nå ut med såväl
kompetensförsörjningsplan som värdegrund i hela organisationen.

Kontakt

Lars Rosander
Kommunalråd
0495-24 08 00

Hans Andersson
Personalchef
0495 -24 13 22