Stöd till företag i Hultsfreds kommun med anledning av covid-19

Företagare_605X353_webben

Till följd av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har många företag i vår kommun drabbats hårt. Hultsfreds kommun vill därför underlätta för företagen genom att under en period erbjuda tidigarelagda betalningar till leverantörer i kommunen, anstånd med betalningar utan dröjsmålsränta samt betalning av kostnader för avbokningar.

Med anledning av rådande situation vill Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt kommunens helägda dotterbolag AB Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds Kommunala Industri AB samt Rockcity Hultsfred AB erbjuda företag i Hultsfreds kommun:

  • Möjlighet att begära anstånd/förlänga betalningstider med 6 månader på fakturor. Det gäller även kommande fakturor till dess att beslutet upphävs. Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut i dessa fall.
  • Möjlighet att vid begäran korta ner betalningstider.
  • Betalning av kostnader vid avbokningar som görs av kommunens alla verksamheter av konferenser, resor, logi med mera, med anledning av det nya coronaviruset.

– Det är svåra tider och vi måste alla göra det vi kan för att hjälpa, säger Lars Rosander, kommunalråd. Hultsfreds kommun har god likviditet och vi vill på de sätt vi kan ge ett andrum till våra företagare som kämpar i detta allvarliga läge. Kommunen kommer också löpande påtala för staten vad vi mer kan göra, och själva arbeta med att hitta ännu fler lösningar.

Kommunen har en god likviditet och vill på detta sätt försöka minska risken för uppsägningar och konkurser. De tre punkterna som företagen kan begära ryms inom kommunens ansvarsområde. Därutöver är det i första hand statliga åtgärder som kan bli aktuella.

– Vi vill att Hultsfred ska vara en attraktiv kommun med ett starkt näringsliv även när denna kris är över, och vi hoppas att detta kan bidra, säger Tomas Söreling, oppositionsråd.

Företag i Hultsfreds kommun som vill utnyttja åtgärderna kan skicka in sin begäran till Hultsfreds kommun, Box 510, 577 26 Hultsfred, mejla kommunen@hultsfred.se eller ringa 0495-24 00 00.