Stöd och information för företag

Företagare_605X353_webben

Med anledning av coronaviruset har vi samlat användbara länkar och information om åtgärder som planeras eller har vidtagits för att minska virusets negativa effekter för näringslivet.

Kontakta gärna Lots för vidare information, telefon 0495-24 10 50 e-post lots@hultsfred.se

Senast uppdaterad 2020-08-06.

Stöd till företag i Hultsfreds kommun

Med anledning av rådande situation erbjuder Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund samt kommunens helägda dotterbolag AB Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds Kommunala Industri AB samt Rockcity Hultsfred AB företag i Hultsfreds kommun:

 • Möjlighet att begära anstånd/förlänga betalningstider med 6 månader på fakturor. Det gäller även kommande fakturor till dess att beslutet upphävs. Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut i dessa fall.
 • Möjlighet att vid begäran korta ner betalningstider.
 • Betalning av kostnader vid avbokningar som görs av kommunens alla verksamheter av konferenser, resor, logi med mera, med anledning av det nya coronaviruset.
  Läs mer här
 • För att ytterligare stötta företagarna och visa medarbetarna i den kommunala organisationen uppskattning så har beslut tagits om att ge alla anställda i Hultsfreds kommun och dess bolag och förbund varsin rekvisition på 300 kronor. Detta innebär att 489 000 kronor kommer lokala företag till del. (2020-04-15).
  Läs mer här

Turistaktörer, kommun och invånare skapar tillsammans ”Hultsfredshemester” – fri entré på besöksmål och chans att vinna över 1000 övernattningar för alla invånare

”Hultsfredshemester” är satsningen där kommun, turistaktörer och invånare tillsammans ska stimulera besöksnäringen under sommaren 2020, och samtidigt bjuda invånarna på fri hemester. Kommunen satsar över en miljon kronor; turistaktörer inom tjänster och boende rabatterar sina priser – och invånarna uppmanas bidra med att ta en fika eller en bit mat när de hemestrar.
Läs mer här

Stöd till länets näringsliv via Region Kalmar Län

26 mars 2020 lanserade Region Kalmar län ett stödpaket där företag i länet erbjuds flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring Covid-19.
De insatser som presidiet för regionala utvecklingsnämnden beslutat om är följande:

 • Hemsändningsbidraget utökas så att gruppen över 70 år kan beviljas hemsändning från sin kommun. Region Kalmar län har beslutat att förlänga bidragsperioden fram till och med 31 augusti 2020.
 • Omställningscheck. Tiden för att söka stödet har passerat 2020-07-01.
 • Mikrostöd. Tiden för att söka stödet har passerat 2020-07-01.
 • Stöd för att utveckla en digital beställningsfunktion av dagligvaror för mindre butiker på landsbygden.
 • Jourhavande företagslots – ett nätverk av personer i länets kommuner och Region Kalmar län som kan erbjuda information om tillgängliga stödpaket.
 • Nu finns det återigen möjlighet att söka ekonomiskt stöd till små företag för att kunna köpa tjänster med koppling till situationen kring Covid-19, exempelvis juridisk eller ekonomisk rådgivning.

Läs mer Region Kalmar Län

Dela arbetskraft med varandra

Många arbetsgivare har tvingats till permitteringar och varsel. Andra har blivit underbemannade och har behov av resurser.
Du som har tvingas permittera eller varsla personal kan via tjänsten hjälpa dina medarbetare samtidigt som du tillfälligt underlättar för andra arbetsgivare.
Läs mer Region Kalmar Län

Coronas påverkan i Kalmar Län

Region Kalmar Län har tagit fram en rapport som visar hur Corona påverkar i länet. Rapporten uppdateras löpande. Läs mer Region Kalmar Län

Regeringens krispaket

Regeringens ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet har Regeringen vidtagit flera åtgärder. Läs mer Regeringen

Länkar stöd för företagare

Vilka stöd kan jag få?
Läs mer verksamt.se

Omställningsstöd för stora omsättningstapp
Omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av Corona. Stödet går att söka från den 22 juni till och med den 31 augusti 2020.
Läs mer Skatteverket

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher
Läs mer Länsstyrelsen
Regeringen har beslutat att utvidga hyresstödet till ytterligare ett antal branscher (2020-07-03)
Läs mer Regeringen / Svensk författningssamling

Anstånd för företag om betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter
Läs mer och ansök Skatteverket 
Ändra debiterad preliminärskatt. Läs mer Skatteverket

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering)
Läs mer Tillväxtverket 
Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stöd. Här finns även verktyg där du kan räkna ut beloppet som du kan ansöka om.  Läs mer Tillväxtverket

Information från Försäkringskassan relaterad till Corona (läkarintyg, ersättning för karens, smittbärarpenning och reseersättning med mera).
Läs mer Försäkringskassan

Lån via Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.
27 mars 2020 lanserade Almi ett Brygglån som riktar sig till bolag med finansieringsbehov som en följd av coronaviruset. Läs mer Almi

Export och import
Har du frågor kopplade till export eller handel med andra länder kan du exempelvis vända dig till Business Sweden eller Enterprise Europe Network för vägledning och stöd.
Läs mer Business Sweden
Läs mer Enterprise Europe Network
Garantier för exporterande företag, läs mer EKN

Regionala aktörer som erbjuder stöd och rådgivning för företag i Kalmar Län
Läs mer verksamt.se

Sök finansiering
Läs mer verksamt.se

Kontinuitetsplanering
Planering för att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning företaget utsätts för. Läs mer MSB

Arbeta säkert på distans
Läs mer MSB

Råd och stöd till företag
Läs mer Företagarna 

Övrig information

Branschspecifik information

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020-07-01)
Lagen börjar gälla 1 juli 2020 och slutar att gälla 31 december 2020.
Läs mer

Coronavirusets påverkan på handeln
Läs mer Svensk Handel 

Frågor och svar om coronaviruset för livsmedelsföretag
Läs mer Livsmedelsverket

Information och möjlighet att ställa frågor till Lantbrukarnas Riksförbund
Läs mer LRF

Arbetsgivare och personal

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och Covid-19
Läs mer almega 

Infomation från Arbetsförmedlingen – Så berörs du som arbetsgivare av coronaviruset
Läs mer Arbetsförmedlingen

Behöver du växla upp eller ner antalet medarbetare?
Ett samarbete för utbyte av arbetskraft.
Läs mer vaxlajobb.com

Övrig information

Samlad information från myndigheter som är viktig att känna till för företagare
Läs mer – För dig som arbetsgivare
Läs mer – Betalningssvårigheter
Läs mer – Enskild firma eller AB – vad gäller om du blir sjuk?
Läs mer – Tillsammans bromsar vi smittan – så kan du anpassa din verksamhet
Läs mer verksamt.se

Skatteverkets information till företag
Läs mer Skatteverket

Information om Corona/ Covid-19 till näringslivet
Läs mer Svenskt Näringsliv 

Frågor och svar om bolagsstämmor
Läs mer Bolagsverket
Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolagsstämmor. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Läs mer Bolagsverket

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar (2020-03-29)
Läs mer Polisen

Folkhälsomyndighetens råd gällande allmänna resor i sommar inom Sverige (2020-06-13)
Läs mer Folkhälsomyndigheten

Information från UD gällande resor utomlands
Läs mer UD