Stegen och Brånstrands Familjelantgård får miljö- och byggnadspriset 2019

Miljö- och byggnadspriset 2019, Hultsfreds kommun

Årets miljö- och byggnadspris tilldelas Stegen och Brånstrands Familjelantgård. Miljö- och byggnadspriset delas ut till någon eller några som visat omtanke om byggnader eller miljön.

Varje år delar miljö- och byggnadsnämnden ut miljö- och byggnadspriset för att stimulera till särskild omtanke om byggnader och om miljön i kommunen. I år går priset till Stegen och Brånstrands Familjelantgård. Motiveringarna kan du läsa nedan.

Priset består av 5 000 kronor vardera och ett diplom som kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges julsamkväm den 4 december.

Motivering för Stegen

Konsumtionssamhället idag förbrukar både människor och material. Stegen har konceptet för att ta hand om både människan och miljön. En verksamhet som ger en andra chans och ett mer hållbart samhälle.

Motivering för Brånstrands Familjelantgård

De har som mål att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. De utbildar även skolklasser om skogens betydelse och dess värden ur energi- och kretsloppssynpunkt samt att det är en förnyelsebar energikälla som inte påverkar klimatet.