Publicerad: Uppdaterad: 2015-04-28 12:51

Statssekreterare och kansliråd pratade asyl och integration i Hultsfred

Arbetsmarknadsdepartementet besöker LindblomskolanStatssekreterare Erik Nilsson och kansliråd Annika Århammar pratar med eleverna i en av Lindblomskolans fyror.

Dagen inleddes med att statssekreterare Erik Nilsson och kanslirådet Annika Århammar från Arbetsmarknadsdepartementet togs emot av kommunstyrelsens l :e vice ordförande Åke Nilsson, oppositionsrådet Rosie Folkesson och kommunchef Lars Rönnlund. Anledningen till besöket är att Hultsfreds kommun agerat för att få till stånd en bättre asyl- och integrationspolitik i riket.

Det späckade programmet fortsatte med rundabordssamtal med personal från socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som jobbar med asyl och integration. Passande nog hölls samtalet på Lindblomskolan – skolan där det talas 25 språk. Det blev också tid att besöka tre av skolans klasser.

Därefter bar det iväg till Migrationsverkets asylanläggning i Stålhagen, den äldsta anläggningen i kommunen. Där tog Lars Borgemo och Kjell Ekelöf från Migrationsverket emot.

I samband med lunchen på RockCity fick regeringsföreträdarna träffa IKEA:s platschef för de två fabriker som IKEA har i Hultsfred samt vd:n för Webbpartner, ett IT-företag i Hultsfred som säljer till hela Sverige.

Dagen avslutades med en summering och en diskussion om projekt som kommunen beskriver i “Program som grund for att bättre hantera asyl och integration”. På vilket sätt kan staten bidra till bättre hantering av asyl och integration?