Publicerad: Uppdaterad: 2018-01-17 10:25

Statliga miljoner till saneringar

DSC_0038

Naturvårdsverket har beslutat att bidra med sammanlagt 63,5 miljoner kronor till saneringarna av den före detta batterifabriken och det före detta impregneringsverket i Hultsfred.

Förarbetet inför saneringarna av den före detta batterifabriken och det före detta impregneringsverket pågår redan nu och pengarna från Naturvårdsverket var en förutsättning för att saneringsarbetet skulle fortsätta.

– Vi är väldigt glada att vi har fått det här beskedet så att vi kan gå vidare som planerat, säger Erik Bergstedt på Sveriges geologiska undersökning, som är projektledare för saneringarna.

Mest pengar får saneringsprojektet för fastigheten där det tidigare legat ett impregneringsverk, sammanlagt 45,5 miljoner kronor, 30 miljoner 2019 och 15,5 miljoner 2020. Fastigheten ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening som går in med samma summa som Naturvårdsverket.

Till saneringen av den så kallade Vartatomten, där det tidigare tillverkats batterier, bidrar Naturvårdsverket med sammanlagt 18 miljoner kronor, 11 miljoner 2018 och 7 miljoner 2019. Den fastigheten kommer inom kort att ägas av Hultsfreds kommun.

– Det här är ett stort steg framåt i projektet och ett mycket positivt besked för Hultsfreds kommun, säger Lars Rosander, kommunalråd i Hultsfreds kommun.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för projekten och kommer att förmedla pengarna från Naturvårdsverket. De summor som det nu har beslutats om är samma som projekten ansökte om.

Nu pågår provtagningar på båda fastigheterna för att se hur stora föroreningarna är och var på tomterna de är mest koncentrerade. Fastigheten Träförädlingen 10 där det tidigare legat en batterifabrik är förorenad med bly. Fastigheten Husbyggaren 6 där det tidigare varit ett impregneringsverk är förorenad med arsenik och kreosot.

Mer information:
Erik Bergstedt, projektledare Sveriges geologiska undersökning
046-311 778