Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

https://youtu.be/GXXowQinE6Q

Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta
Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade

Vilka är särskilt utsatta?
Ålder är inte en riskfaktor i sig. Alla som har svårt att uppfatta eller snabbt sätta sig i säkerhet vid en brand är särskilt utsatta. Det finns också de som har ett beteende som ökar risken för brand.

Vad kan stärka brandskyddet?
I alla bostäder bör det finnas brandvarnare. Dessutom rekommenderas brandsläckare och brandvarnare. Detta tillsammans med bostadens grundskydd räcker för de flesta men inte för alla.

Ett förstärkt brandskydd kan vara:

  • Brandvarnare kopplad till trygghetslarm.
  • Automatiska släcksystem.
  • Svårantändliga textilier och rökförkläden.
  • Spridning av kunskap om hur särskilt utsatta själva kan öka sin trygghet.
  • Varseblivningshjälpmedel, om du har svårt att höra larmet från brandvarnaren.
  • Spisvakt, som bryter strömmen till spisen vid fara för brand.