Stängningsdag för fritidshemmen 17 september 2020

För att möjliggöra gemensam kompetensutveckling för skolans personal, stänger fritidsverksamheten en dag varje termin, efter beslut från barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommun.

Torsdagen den 17 september 2020 är ordinarie fritidsverksamhet stängd.

Har du inte möjlighet att lösa omsorg för ditt barn den här dagen måste du meddela personalen snarast, senast måndag 24 augusti.