Stålhagens förskola

BriotågFörskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Foto: Emma Roos Simonsson

Förskolan ligger i ett mångkulturellt område i södra Hultsfred. Det är ca: 150 barn inskrivna uppdelade på sju avdelningar. Just nu är barnen indelade i 1-2 årsgrupper, 3-4 årsgrupper och 5 årsgrupper.

I förskolans närområde finns, bibliotek, lekpark och skog med mera.

Vi erbjuder olika former av inskolning för de nya barnen. Det är barnens behov som styr hur inskolningen kommer att se ut.

Vårt arbetsområde 2019/2020 är att vi ska arbeta projektinriktat i hela vår verksamhet. Vi har gemensamt bestämt att vi ska jobba utifrån Hållbar utveckling och Vem är jag i samhället.

I vårt likabehandlingsarbete arbetar vi för allas lika värde, som genererar ett gott klimat på förskolan. Föräldrarnas delaktighet ser vi som en tillgång i verksamheten.  Vi tar vara på allas olikheter och färdigheter.

I vår verksamhet är detta viktigt:

  • Pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen
  • Pedagogiska miljöer inne/ute
  • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
  • Likabehandlings arbete.
  • Digitala verktyg

Välkommen till oss!

Lust att lära-lära för livet