Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadshandläggare Therese Johansson träffar ni här på AME.Arbetsmarknadshandläggare Therese Johansson träffar ni här på AME.Foto: Maria Helander

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att stärka möjligheterna för personer i åldern 16-64 år att komma in på arbetsmarknaden. Vi arbetar också med feriepraktik (sommarjobb). Nedan kan du läsa om de olika delar vi arbetar med.

Praktiksamordning

Arbetsmarknadsenheten arbetar med samordning, hantering och uppföljning av praktik i de kommunala förvaltningarna. Praktik innebär att du provar att arbeta på en arbetsplats under en bestämd tid. Praktiken kan hjälpa dig få arbetslivserfarenhet eller förstärka din yrkeskompetens. Det kan också vara i syfte att utreda arbetsförmåga eller att träna svenska språket.

Får jag någon ersättning?

Vid praktik behåller du befintlig inkomst, till exempel studiebidrag, etableringsersättning eller aktivitetsstöd. Ingen extra ersättning utbetalas.

Hantering av ungdomstjänst

Ungdomar som har blivit dömda för brott kan dömas till ungdomstjänst, som är att likna vid samhällstjänst för ungdomar.
Ungdomstjänsten är en påföljd som du mellan 15-21 år kan dömas till om du begår ett brott. Ungdomstjänsten innebär att du utför oavlönat arbete på din fritid och domen kan vara mellan 20 och 150 timmar.