Publicerad: Uppdaterad: 2013-07-31 10:47

Översvämningarna spelade media ett spratt

Bild på brandbekämpning vid skjutbanan

Hultsfred har i media utmålats som landets mest otrygga kommun. Bakgrunden är den utryckningsstatistik Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerat. Den visar att Hultsfred haft flest utryckningar per 1 000 invånare. I siffrorna ingår de cirka 100 utryckningar som berodde på sommarens skyfall med efterföljande översvämningar. Räknas dessa bort är Hultsfred en trygg och säker kommun att leva i.

Saxat ur kommunens årsredovisning för 2012

Antalet insatser 2011 inom parentes. Antal insatser (uppdrag) 344 (243) varav:

  • brand i byggnad 56 (41)
  • brand ej i byggnad 14 (29)
  • automatlarm 85 (97)
  • trafikolycka 42 (29)
  • stormskada 1 (3)
  • annan vattenskada – (3)
  • översvämning av vattendrag 98 (-)
  • nödställd person 8 (4)