Publicerad:

“Solkultur” – ett paraply för hållbara satsningar i Hultsfreds kommun

Seminarie om Solkultur 24 april 2024Representanter från länsstyrelsen, näringsliv och Hultsfreds kommun deltog på ett seminarium om Solkultur.

Sveriges största solpark är under uppbyggnad och planeringen av fler solparker och en solby med ekohus pågår. Hultsfred är på väg att bli störst i Sverige inom produktion av solel och är sedan tidigare en plats för framgångsrik industri.

I går möttes representanter från näringslivet, länsstyrelsen och Hultsfreds kommun för att prata om hur vi tillsammans kan möjliggöra för ännu mer innovationer, näringsliv och utbildningsinsatser kopplat till just detta – en “Solkultur”.

“Solkultur” kan beskrivas som ett samlat grepp för de hållbara satsningar som görs i Hultsfreds kommun. Satsningar som är i linje med de globala målen och kommunens utvecklingsmål ”Lite bättre varje dag – Hållbart samhälle”.

– Investeringarna innebär en mer hållbar och robust energiinfrastruktur som minskar miljöpåverkan, främjar ekonomisk tillväxt och minskar behovet av fossil energi, säger Lars Rosander, kommunalråd. 

De senaste åren har solparkerna i kommunen blivit fler, vilket har gjort att olika projekt med koppling till energi och klimatpåverkan har växt i antal.

– På en liten yta i Hultsfreds kommun samlas nu både högteknologisk tillverkningsindustri, husbyggande och solcellsproduktion. Vi tror att om vi ökar satsningar än mer tillsammans så kan detta vara en språngbräda för fler att komma i arbete och att vi kan attrahera fler företag som vill bidra till en bättre värld framåt. Hållbar industri!, säger Lars-Erik Rönnlund, kommunchef. I slutänden gör det våra kommuninvånare rikare.

Kommunens syfte med seminariet var att undersöka om kommun, näringsliv, länsstyrelse och region kan hitta gemensamma samarbetsformer för samhällets utveckling. En workshop hölls med fokus på områdena forskning och innovation, socioekonomiska utmaningar, bygg och energi, cirkulär ekonomi och kompetensutveckling, samt elektrifiering av transporter.

24 april Solkultur workshop

– För vår verksamhet är efterfrågan av långsiktiga beslut en av nycklarna för att bli klimatneutrala till år 2040, säger Lotta Miss, DB Schenker.

Ord som bland annat engagemang, samarbete, långsiktighet och återbruk sammanfattar diskussionerna.

– Tidsperspektivet och att skapa hållbarhet över tid har varit återkommande i våra diskussioner idag, säger Johan Kling, Fasadglas.

På seminariet deltog även landshövding Allan Widman och flera av hans kollegor från Länsstyrelsen Kalmar län. Besöket var en del av landshövdingens genomresa runt om i Kalmar läns kommuner.

– Det har varit väldigt värdefulla diskussioner idag och jag är positivt överraskad över den entusiasm och framtidstro som råder i Hultsfred, säger Allan Widman, Länsstyrelsen i Kalmar län.

Ett annat mål med eftermiddagen var att bilda en ”Advisory Board”; en rådgivande grupp bestående av företag, andra aktörer och kommun.

Ett första spadtag för ny transformatorstation

En annan stor händelse med koppling till “Solkultur” skedde under förmiddagen, när E.ON bjöd in till det första symboliska spadtaget för en ny transformatorstation i kommunen. Projektet presenterades och platsen för Sveriges största solpark visades för inbjudna gäster.

Forsta spadtag E.ON

Läs en längre nyhet om startskottet för Sveriges största solelprojekt i Hultsfred hos E.ON.