Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-20 14:06

Södra expanderar provtagning av djupa föroreningar för att måna om grundvattnet

DSC_0029

Under 2016 påbörjades jordprovtagning på före detta impregneringsverket. Nu vidgas provtagningsområdet till att gälla även fem fastighetstomter vid fastighetsgränsen till fabriken. Allt för att skydda och säkra grundvattnet i framtiden.

Pågående undersökningar inne på impregneringsområdet har visat att föroreningen av kreosot förekommer på stora djup i marken, cirka 15-24 meter under markytan. Tomten ligger på en del av Hultsfredsdeltat, en av de större grundvattentillgångarna i sydöstra Götaland.

Av det skälet expanderar undersökningen att gälla även de fem fastigheter som ligger nära fastighetsgränsen mot järnvägen.

– Syftet är att borra och ta prov på det förorenade djupa grundvattnet. Undersökningen utförs för att långsiktigt skydda grundvattnet och åtgärda de föroreningar som behöver åtgärdas, säger Erik Bergstedt, projektledare på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Arbetet på fastighetstomterna beräknas ta några dagar. Föroreningarna förekommer på stora djup och innebär ingen hälsorisk för de boende.