Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Dator och telefon.
Biståndshandläggare och LSS-handläggare

Biståndshandläggare och LSS-handläggare

Telefontid vardagar klockan 8-9:30.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor

Telefontid vardagar klockan 8-15.

Rehabiliteringsenheten

Arbets- och fysioterapeuter

Kontakta oss gärna via vår e-tjänst.
Telefontid vardagar klockan 8-9.
Övrig tid kan du lämna röstmeddelande så ringer vi upp.

Kontakta rehabiliteringsenheten via deras e-tjänst.

Frivilligsamordnare och anhörigstödjare

Ulrica Stolt

Anhörig- och frivilligsamordnare

Gabriella Harrison

Anhörigsamordnare

Enhetschefer särskilt boende inom äldreomsorgen

Leena Bergström

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred och natthemtjänsten.

Johanna Palmgård

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Östra Långgatan 10 i Hultsfred.

Sandra Frejd

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Skördevägen 6 i Vena.

Susan Andersen

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Ringvägen 13 i Virserum.

Linda Blomberg

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla.

Christina Solnevik Hjalmarsson

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla.

Charlotte Sternell

Enhetschef

Enhetschef för särskilt boende på Doktorsvägen 8 i Mörlunda.

Enhetschefer hemtjänst

Anneli Carlsson

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Virserum och Järnforsen.

Helena Wahlgren

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Hultsfreds kransområde och Silverdalen.

Maria Stenbäck

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Vena och centrala Hultsfred.

Elin Nilsson

Enhetschef

Enhetschef för hemtjänsten i Målilla och Mörlunda.

Enhetschef korttidsenhet

Anna-Karin Avemarker

Enhetschef

Enhetschef för korttidsenheten på Östra Långgatan i Hultsfred och dagverksamheten Slättgården.

Enhetschef sjuksköterskor

Ulrika Larsson

Enhetschef

Enhetschef för hälso- sjukvård och rehabilitering samt bemanningsenheten.

Enhetschef rehabilitering och bemanning

Ulrika Larsson

Enhetschef

Enhetschef för hälso- sjukvård och rehabilitering samt bemanningsenheten.

Enhetschefer omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)

Susanne Sandin

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostad på Gränsgatan 9 i Hultsfred.

Jette Madsen

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostad på Nygatan 5 i Hultsfred, servicebostäder i närområde Lilla Torget, Granitvägen 22B och korttidsverksamheten Diamanten.

Katarina Dunhage Jakobsson

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostad på Stockholmsvägen i Målilla och personliga assistenter.

Anette Linde

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostad på Lindvägen 7 i Hultsfred, boendestöd och dagverksamheten Skedala.

Jane Rasmusson

Enhetschef

Enhetschef för gruppbostäderna på Tjädervägen 3 och Orrgränd 1C i Virserum samt personliga assistenter.

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget (daglig verksamhet)

Håkan Hägg

Verksamhetsledare intraprenad Framsteget

Verksamhetschefer vård och omsorg

Marie Pihl

Verksamhetschef vård och omsorg

Övergripande chef för särskilt boende och bemanning.

Joachim Åberg

Verksamhetschef vård och omsorg

Övergripande chef för hemtjänst och omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF).

Anna-Lena Thorén

Verksamhetschef myndighet vård och omsorg

Chef för bistånds- och LSS-handläggare, anhörigstödet och frivilligsamordning.

Monica Örmander

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen)

Sektionschefer individ- och familjeomsorgen (IFO)

Elin Axelsson

Sektionschef IFO Vuxen

Christina Rendahl Tuvesson

Sektionschef Barn och familj

Robert Andersson

Sektionschef Arbete och Integration

Socialchef

Marie Stjernström

Socialchef

Administrativ stab på socialkontoret

Monica Örmander

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen)

Eva Didrikson

Avgiftshandläggare, budget- och skuldrådgivare och ansvarig för kö till trygghetslägenheter.

Kristina Johansson

Administrativ handläggare

Josephine Larsson

Administrativ handläggare

Annika Viktorsson Önnered

Socialt ansvarig samordnare (SAS)