Publicerad:

SMHI varnar för mycket stora regnmängder och risk för höga flöden

RegnFoto: Pixabay

SMHI har utfärdat en vädervarning klass 2 för mycket stora regnmängder för Kalmar län. Under torsdag förmiddag väntas tidvis kraftigt eller skyfallsliknande regn med risk för åska. Under dygnet väntas 30-70mm regn.

Detta innebär att det är en mycket stor risk för översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Allmänheten uppmanas därför att rensa brunnar och vidta nödvändiga åtgärder för att inte få så stora skador vid översvämning.

Det är även risk för mycket höga flöden i mindre vattendrag i norra Kalmar län på grund av de stora nederbördsmängderna. Flödena väntas vara som högst under fredagsdygnet.