Skydda dig mot översvämning

Bild på bro som svämmar över

Ha koll på det normala vattenståndet och historiken

Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga. Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vad som skedde då. Erfarenheter från den gången kan hjälpa dig att förbereda dig för kommande översvämningar.

Följ väderprognoserna. Misstänker du att en översvämning är på gång är det viktigt att du följer väderprognoserna. Där brukar varningar läsas upp. Din kommun kan också ge information om hur vattenläget ser ut.

  • Flytta värdefulla ägodelar till översvämningssäkra ställen.
  • Skaffa pumpar i god tid och träna på att använda dem.
  • Se över villkoren i din försäkring. Villkoren för hemförsäkringar kan variera. Ta reda på vad som gäller för just dig. Dokumentera skador och spara kvitton så att du inte får bära en onödigt stor del av kostnaderna för översvämningen själv.
  • Bygg tillfälliga barriärer av sandsäckar. Tillfälliga barriärer av sandsäckar kan stoppa en mindre översvämning. Ta bort barriären så snart faran för eller själva översvämningen är över.

Om du inte bor permanent i ditt hus

  • Se till att eventuella länspumpar fungerar.
  • Försök att titta till din fastighet vid varning för högt vattenflöde.
  • Bygg eventuellt barriärer.