Skolskjutstider för Lindblomskolan läsåret 2023-2024

Morgonturer

Alla dagar Alla dagar
Bredshult Fagerhult 07:25
Östra Långgatan 9 07:30
Stockhorvan
Svärdstigen/Sabelstigen vsk 07:33
Slätten, H-fred 07:35
Hammarsebo 07:10
Rosenholm 2 07:11
Hagadal 07:15
Lerkärret 07:40
Sönnerhult vsk 07:43
Lindblomskolan 07:20 07:50

Eftermiddagsturer

Mån-tor Fre Fre Tis-tor Mån Mån, tis, tor Ons
Lindblomskolan 12:45 12:45 13:10 13:45 14:10 14:35 14:35
Gnöttlerum vsk
Sönnerhult vsk
Gnöttlerum 14:40
Hagadal 14:45
Hammarsebo 13:14 13:49 14:14 14:50 14:40
Stockhorvan
Gnöttlerum 14:50
Rosenholm 2 13:15 13:50 14:15
Gnöttlerum 13:24
Gnöttlerum vsk 13:25 14:00 14:25
Lerkärret 12:50
Slätten, H-fred 12:50 12:55
Svärdstigen/Sabelstigen vsk 12:50 12:57
Östra Långgatan 9 13:00
Bredshult Fagerhult 12:55 13:05
Lerkärret 13:05
Fre Ons
Hagadal 14:45 15:40
Hammarsebo 14:50 15:45