Skolskjutsar Silverdalens skola läsåret 2023-2024

Morgonturer

Alla dagar Alla dagar
Rättelsebo 4 06:35 07:25
Svensmåla 06:40
Sjöarp 06:45
Nyemåla 06:50
Lönneberga Kyrka 06:55 07:32
Ängsbacka 07:33
Åkarp 06:57 07:35
Åkarp 13 07:36
Haddarp 5 07:00 07:38
Haddarps Kvarn 07:03 07:40
Granebergs vsk 07:10
Lönneberga affären 07:15
Silverdalen skola 07:20 07:45

 

Eftermiddagsturer

Fre Tis Mån Tor Ons Mån Tor
Lönneberga affären
Silverdalen skola 12:10 12:10 13:10 13:10 14:35
Lönneberga affären
Granebergs vsk
Lönneberga affären
Åkarp 13 12:16 13:16
Haddarps Kvarn 12:15 13:14 14:39
Haddarp 5 12:17 13:16 14:41
Ängsbacka 14:43
Åkarp 12:17 13:17
Lönneberga Kyrka 14:45
Rättelsebo 4
Ängsbacka 12:20 13:20
Svensmåla
Sjöarp
Nyemåla 12:25 13:25
Haddarps Kvarn
Haddarp 5
Lönneberga Kyrka
Ängsbacka
Åkarp 14:47
Åkarp 13 12:19 13:18 14:50
Åkarp 12:20 13:19
Ängsbacka 12:22 13:21
Lönneberga Kyrka 12:23
Nyemåla 12:28 13:25
Rättelsebo 4 12:33
Svensmåla 12:40
Rättelsebo 4
Granebergs vsk 12:55 13:40
Haddarp 5
Haddarps Kvarn
Ons Tis Mån Tors Fre Ons
Lönneberga affären 15:05 15:55
Silverdalen skola 14:35 14:55 14:57
Lönneberga affären 15:05 15:05
Granebergs vsk 15:10 15:10 15:10 16:00
Lönneberga affären 15:14
Åkarp 13
Haddarps Kvarn 15:17 16:07
Haddarp 5
Ängsbacka
Åkarp 15:21 16:11
Lönneberga Kyrka 15:23 16:13
Rättelsebo 4 14:43 15:20 15:20
Ängsbacka
Svensmåla 14:46 15:25 15:23
Sjöarp 15:30 15:30 15:28 16:18
Nyemåla 14:55 15:35 15:35
Haddarps Kvarn
Haddarp 5
Lönneberga Kyrka 15:00 15:40 15:40
Ängsbacka 15:41
Åkarp 15:02 15:43 15:42
Åkarp 13 15:44
Åkarp
Ängsbacka
Lönneberga Kyrka
Nyemåla
Rättelsebo 4 15:35
Svensmåla 15:40 16:24
Rättelsebo 4 16:30
Granebergs vsk
Haddarp 5 15:05 15:46
Haddarps Kvarn 16:02 15:46