Val av skola

Bild av elever redo för skolanElever redo för skolan

Du som har barn i åldern 6-15 år och är folkbokförd i Hultsfred eller på väg att flytta in har möjlighet att själv välja vilken grundskola barnen ska gå i. Detta gäller i mån av plats.

Alla barn ges automatiskt plats i en närliggande skola, så kallad hänvisningsskola.  Föräldrarna kan söka plats på en annan skola. Rätten till skolskjuts gäller bara till hänvisningsskola. Länk till karta med hänvisningsskola finns nedan under rubriken “Se även”. Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola än den anvisade tar du kontakt med rektor vid den önskade skolan.

Vid val av skola i annan kommun eller friskola så kontaktar du aktuell skola. Det är den mottagande skolan som beslutar om plats kan erbjudas. Det finns särskilda regler när en kommun får eller måste ta emot elever från andra kommuner. De fristående skolorna har sina egna regler för antagning.

Kommunen måste se till att alla skolpliktiga barn som bor i Hultsfred går i skolan. Du som vårdnadshavare ska lämna en anmälan om skolgång F-9 i annan kommun eller i friskola till Hultsfreds kommun. Det är hemkommunen som beslutar om den skolkostnad som ska betalas till den mottagande skolan.

Tycker ni att det finns behov av skolskjuts så kan ni ansöka om det. Du hittar mer information på sidan om skolskjutsar. Länk finns nedan. Det är kommunens skolskjutshandläggare som avgör om eleven har rätt till skolskjuts.

Valet av skola ska godkännas av båda vårdnadshavarna i de fall ni bor på olika adresser och har delad vårdnad. Bor ni på samma adress behöver bara en godkänna anmälan. Vi antar då att den som skrivit under anmälan representerar hushållet.