Skogslyckan – Korttidstillsyn enligt LSS

För barn och ungdomar som fyllt 13 år finns möjlighet till korttidstillsyn på Skogslyckan genom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Här välkomnas barn och ungdomar som är berättigade LSS efter att skoldagen tagit slut när vårdnadshavare arbetar eller om behov av just denna typ av insats behövs.

Skogslyckans fritids finns i lokalerna på Albäcksskolan och samverkar med anpassad grundskola och gymnasieskola.

Verksamheten på Skogslyckan står för lärande med individfokus i social samverkan med kamrater och personal.

Har barnet eller ungdomen redan LSS-insatser så skickar vårdnadshavare eller godman in en begäran om korttidstillsyn till LSS-handläggaren.

I de fall när LSS-stöd inte varit aktuellt tidigare så genomförs en utredning efter att begäran skickats till LSS-handläggaren.

Mer information om ansökan om stöd enligt LSS samt blankett för ansökan hittar du nedan under rubriken Blanketter