Publicerad: Uppdaterad: 2016-05-14 15:31

Räddningsinsatsen vid skogsbranden i Triabo avslutad

Räddningstjänsten avslutade på lördagseftermiddagen sin insats vid skogsbranden i Triabo. Markägarna kommer nu att bevaka området med jämna mellanrum, för att förhindra att eventuella nya bränder uppstår. 
Allmänheten uppmanas att inte ge sig in i området som brunnit eftersom skadade träd kan falla ner och eftersom det inte är säkert att gå på marken. Att återställa området kommer att ta minst ett par veckor, och räddningstjänsten ber därför om förståelse för att deras service under en period kan bli begränsad. Utryckningsverksamheten kommer dock inte att påverkas.
Räddningstjänsten i Hultsfred vill tacka all personal och deras familjer, kommunala förvaltningar, Frivilliga resursgruppen, Hemvärnet och andra kommuner och organisationer som på olika sätt hjälpt till i arbetet med skogsbranden.