Skärveteån och Narrveten, Virserum

Platshållare för bildspel

Vildmarksfiske i strömmande vatten.

Fiskarter:
Skärveteån: Abborre, gädda, mört, braxen, sutare, sarv, benlöja och öring.
Narrveten: Abborre, gädda, mört, braxen, sutare, sarv, benlöja, siklöja, lake och öring

Enkla sjödata
Åsträckans längd: 4,5 km
Åns bredd: 3,5 km av sträckan är mindre än 5 m och 1 km av sträckan är bredare än 5 m.
Fallhöjd: 9 m (från 113 m.ö.h. till 104 m.ö.h.)
Medelvattenföring: 1,75 m3/s

Tips för…
Nybörjaren: Lär dig hur ett strömmande vatten fungerar och var fisken kan stå. Fiske ”utan spö” kan ge mycket lärdom.
Proffset: Leta upp öringen och fånga den på torrfluga. Var rädd om fisken!
Upptäckaren: Längs ån kan man uppleva både fisket och naturen på bästa sätt. Var rädd om naturen.

Fiskekortförsäljare:
Bensinstationen Gulf i Virserum
https://www.ifiske.se/fiske-skarvetean-narrveten.htm (Här finns mer information, kartor, kontaktperson och onlineköp av fiskekort)

Observera att fiskekortet för Narrveteåns FVO endast gäller en begränsad del av sjön. Se på kartan var gränsen går!

Fisket i Skärveteån och Narrveten

Skärveteån och en liten del av Narrveten ingår i Narveteåns Fiskevårdsområde. Fisket i Skärveteån är ganska otillgängligt på flera sträckor men bjuder på desto större utmaningar. I den övre delen av ån finns en liten väg som man kan gå på och fiska av ån på södra sidan. Här kan man prova spinnfiske med små spinnare eller meta med ett flöte. För den som gillar flugfiske, finns det på vissa partier möjlighet att släppa ut en fluga i strömmen. Det gäller att smyga längs ån för att inte skrämma den skygga fisken.

Öring finns i ån och fisken står ofta bakom stenar eller i djupare hålor där ån svänger. Öringen vill ha skugga och står helst där grenar hänger ut över ån. Vissa regler finns för öringsfisket. Man får max fånga 3 st öringar per dagkort eller per dag med årskort och minimimåttet för öring är 30 cm. Fisket efter öring får bedrivas under tiden 1 april-30 december.

Av försiktighetsskäl bör man inte störa öringen under dess lekperiod som börjar i september så fiska helst i ån tidigare på året. Öringbestånd är känsliga i små åar. Fiska helst efter filosofin catch and release – fånga och släppa, som du kan läsa om i denna guide. På den nedre sträckan av ån från bron i Slagdala kan man gå längs ån och fiska efter gädda med både spinn och mete. Karpfisk finns även som man kan meta efter och då kommer ett metspö bra tillhands.

I Narrveten får fisket bedrivas på fiskekortet i den del som ligger närmast åns utlopp (se karta). Här kan man fiska gädda och abborre med både spinnfiske och mete. Stor gädda finns i sjön och prova att fiska med stora skeddrag i silver och koppar. För abborren fungerar spinnare och jiggar bra.