Regionala rekommendationer, restriktioner och allmänna råd för att förhindra smittspridning

Information covid-19
Skärpta regionala rekommendationer

Gäller 1 april-16 maj, med löpande omprövning utifrån smittläget. Rekommendationerna gäller för alla som bor eller vistas i Kalmar län och även om du är vaccinerad eller varit sjuk tidigare i covid-19. Rekommendationerna är ett tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Gymnasieskolor

Smittskyddsläkaren rekommenderar att gymnasieskolorna i länet fortsätter att bedriva en kombination av när- och distansundervisning från den 1 april till och med den 30 april 2021.

Grundskolor

För högstadiet rekommenderas att undervisningen bedrivs utan risk för trängsel. För låg- och mellanstadiet är det viktigt att i möjligaste mån inte blanda olika grupper av elever under skoldagen.

Munskydd

Observera att munskydd inte ersätter övriga allmänna rekommendationer om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och förvissa dig om att du vet hur det ska användas på ett smittsäkert sätt, se Folkhälsomyndighetens information.

Rekommendationen om att använda munskydd gäller dig som är 16 år eller äldre. Barn behöver inte använda munskydd.

Munskydd i kollektivtrafiken
Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd smittspridning i Kalmar län.

Munskydd i skolmiljö
Bred munskyddsanvändning i skolmiljön bedöms inte vara en verkningsfull åtgärd.

Situationer med nära kontakter mellan vuxna i grund- och förskola samt mellan vuxna och/eller mellan elever i gymnasieskolan bör riskbedömas i likhet med andra arbetsplatser.

Användning av munskydd på arbetsplatser
På arbetsplatser kan det i vissa situationer vara svårt att undvika nära kontakter mellan människor. Rutiner för hur munskydd ska användas, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån det identifierade behovet.

Munskydd på arbetsplatser vid konstaterad smitta
Användning av munskydd rekommenderas för arbetstagare när:

 • arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede och
 • tillräckligt avstånd mellan arbetstagare inte kan säkerställas.

Användning av munskydd rekommenderas till och med sju dagar efter det att det senaste konstaterade fallet har vistats på arbetsplatsen i smittsamt skede.

Läs mer hos Region Kalmar län.

Lagstadgade restriktioner och förbud

Max åtta får träffas

 • Gäller allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar i lokaler utanför det egna hemmet (till exempel festlokaler, gemensamhetslokaler eller föreningslokaler).
 • Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.

Läs mer hos Krisinformation.se.

Detta gäller för butiker, gym och sportanläggningar

 • Måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter.
 • Maxantalet besökare är 500.
 • Måste ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.
 • Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Läs mer hos Länsstyrelsen Kalmar län.

Läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser.

Detta gäller för serveringsställen

 • Måste stänga senast kl. 20.30. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning.
 • Alkohol får inte serveras klockan 22.00-11.00. Att serveringsställen måste stänga och vara utrymda senast klockan 20.30 innebär att servering av alkohol är möjlig fram till klockan 20.00.
 • Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än fyra personer sitta vid samma bord.
 • Serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, till exempel gallerior, får endast servera en person per bord.

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och serveringsställen.

Frågor och svar för restauranger, krogar etc hos Folkhälsomyndigheten.

Inreseförbud

Läs mer om var som gäller kring utrikesresor och inreseförbud hos krisinformation.se

Restriktioner för långväga kollektivtrafik

Antalet passagerare får inte vara fler än hälften av fordonets sittplatser i bussar och tåg som har linjesträckor över femton mil. Läs mer om långväga kollektivtrafik hos regeringen. 

Fler statligt anställda ska jobba hemifrån

Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån.

Nationella råd och rekommendationer

De nationella råden

 • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån om möjlighet finns.

Du hittar alla råden hos krisinformation.se.

Munskydd

 • Enligt de skärpta regionala rekommendationerna ska munskydd användas alla tider i kollektivtrafiken i Kalmar län.

Läs mer hos Kalmar länstrafik.
Läs mer om munskydd och hur du använder dem på ett säkert sätt hos krisinformation.se.

Offentliga idrottshallar och gym

 • Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd. Det gäller till exempel idrottshallar och gym.
 • Undantag görs för barn och unga födda 2002 och senare som får delta i organiserad idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus.

Läs mer om hur detta påverkar Hultsfreds kommuns verksamheter här.

Skolor

 • Det är varje skolas huvudman som bestämmer hur undervisningen ska bedrivas. Högstadieskolor och gymnasieskolor har möjlighet att bedriva distansundervisning.

Läs mer om vad barn och utbildningsförvaltningen i Hultsfreds kommun gör för att minska risken för smittspridning här.

Läs mer om skolor hos krisinformation.se

Vid resor utomlands

Alla som reser in i Sverige (oavsett medborgarskap) rekommenderas att testa sig för covid-19, stanna hemma i minst sju dagar och undvika nära kontakter.

Regional information

Ett antal regioner har beslutat om särskilda rekommendationer. Du hittar mer information hos krisinformation.se.

Källa: Krisinformation.se