Skärpta nationella allmänna råd och föreskrifter, beslut samt restriktioner för att förhindra smittspridning

Information covid-19

Från och med den 14 december, gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 18 december skärptes också en rad restriktioner för att bromsa smittan. 

Regeringen har med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen också fattat beslut om en ny förordning, ”begränsningsförordningen”, som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Läs mer om hur Hultsfreds kommuns verksamheter påverkas här. 

Detta innebär den tillfälliga covid-19-lagen

Regeringen har med stöd av den nya pandemilagen också fattat beslut om en ny förordning, den så kallade ”begränsningsförordningen”, som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari. Läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser.

 • Butiker, köpcentrum, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får 10 kvadratmeter. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.
 • Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.
 • Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max 8 personer.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Läs mer hos Länsstyrelsen Kalmar län.

Läs mer hos regeringen.

Detta innebär de skärpta restriktionerna

De flesta skärpta restriktionerna gäller till den 7 februari 2021.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.
 • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser.
 • Kommuner och regioner uppmanas att hålla icke nödvändig verksamhet stängd.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs till och med 1 april 2021. Den justeras dock något. Undervisningen ska nu bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning.
 • Handlare, köpcentrum och träningsanläggningar ska bestämma ett maxantal som kan vistas i lokalerna samtidigt, och vidta åtgärder för att undvika trängsel.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken vardagar mellan klockan 7-9 och 16-18 för dig som är född 2004 eller tidigare. Läs mer hos Kalmar länstrafik. 
  Här kan du se hur du ska ta på och av ett engångsmunskydd på ett säkert sätt.

 

Sedan den 14 december gäller också skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd:

De skärpta nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att vi alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda oss själva och andra. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Stanna hemma vid symtom

Begränsa nya nära kontakter

 • Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, som till exempel personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni umgås utomhus om det går och hålla avstånd. Undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel

 • Håll avstånd till andra. Det är extra viktigt vid längre kontakter och om du är inomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt, handla ensam om möjligt och vistas inte i till exempel butiker under längre tid än nödvändigt.

Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Vid en eventuell resa bör den ske på ett sätt som minimerar risken för smitta. Undvik om möjligt kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett och undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem utan att smitta andra om du får symptom på covid-19.

Arbeta hemifrån

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du om möjligt anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel.
 • När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Håll en god handhygien

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten eller använd handdesinfektion.

Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp