Detta gäller just nu: rekommendationer, restriktioner och allmänna råd för att förhindra smittspridning

Information covid-19

Här hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin, och som påverkar dig som individ.

Lagstadgade restriktioner och förbud

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror på om sammankomster sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. För uthyrning av lokaler för privata sammankomster gäller fortfarande begränsningen på 8 personer.

 • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 8 deltagare.
 • Inomhusarrangemang med sittplatser: 50 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).
 • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 100 deltagare.
 • Utomhusarrangemang med sittplatser: 500 deltagare.
 • Motionslopp: 150 deltagare.
 • Begravningar får ha 20 deltagare oavsett storlek på lokal eller 50 deltagare om sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.
 • Privata tillställningar i hyrd lokal: 8 personer.

Krisinformation.se om restriktioner och förbud.

Detta gäller för butiker, gym och sportanläggningar

 • Måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter.
 • Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.
 • Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap.
 • Måste ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Läs mer hos Länsstyrelsen Kalmar län.

Läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser.

Övriga anpassningar i rekommendationerna från 1 juni

 • Det är möjligt att delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Det är möjligt att besöka nöjesparker. Verksamheterna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Det är möjligt att besöka marknader. Marknaderna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans, lättas upp. Föreningar bör från och med den 1 juni erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.

Läs mer om anpassningar av åtgärder i olika steg hos Folkhälsomyndigheten.

Detta gäller för serveringsställen

 • Måste stänga senast kl. 22.30. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning.
 • Alkohol får inte serveras klockan 22.00-11.00.
 • Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än fyra personer sitta vid samma bord.

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och serveringsställen.

Frågor och svar för restauranger, krogar etc hos Folkhälsomyndigheten.

Tillfälligt förbud mot studentflak

Det råder ett tillfällig förbud mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Förbudet gäller till och med 30 juni 2021.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. 

Resor

Läs mer om var som gäller kring utrikesresor och inreseförbud hos krisinformation.se

Restriktioner för långväga kollektivtrafik

Antalet passagerare får inte vara fler än hälften av fordonets sittplatser i bussar och tåg som har linjesträckor över femton mil. Läs mer om långväga kollektivtrafik hos regeringen. 

Fler statligt anställda ska jobba hemifrån

Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån.

Regionala rekommendationer

De flesta av de regionala rekommendationerna har hävts från och med måndag 31 maj. Det som kvarstår är rekommendationen om munskydd vid konstaterad smitta på arbetsplatser.

Mer om de regionala rekommendationerna hos Region Kalmar län.

Grund- och gymnasieskolor

För grund- och gymnasieskolor kommer det lokala smittläget att avgöra om fjärr-/distansundervisning är aktuellt. Beslutet ligger hos den enskilde huvudmannen och samråd sker med smittskyddsläkaren enligt tidigare rutiner.

Nationella råd och rekommendationer

De nationella råden

 • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån om möjlighet finns.

Du hittar alla råden hos krisinformation.se.

Munskydd – det här gäller i kollektivtrafiken i Kalmar län från 31 maj 2021

 • Bär munskydd om du är född 2004 eller tidigare. Det vill säga om du är över 16 år.
 • Munskydd ska användas på vardagar klockan 7-9 samt 16-18.
 • Ta på dig munskyddet innan du går ombord och behåll det på under hela resan.
 • Släng munskyddet på korrekt sätt i närmaste soptunna eller papperskorg efter användning. Släng inte munskydd i bussen, på gatan eller i naturen.
 • Du ansvarar själv för att skaffa ett munskydd.

Läs mer hos Kalmar länstrafik.
Läs mer om munskydd och hur du använder dem på ett säkert sätt hos krisinformation.se.

Skolor

 • Det är varje skolas huvudman som bestämmer hur undervisningen ska bedrivas.

Läs mer om skolor hos krisinformation.se

Om du varit utomlands

 • Från den 1 juni undantas symptomfria personer som rest i EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien samt vissa andra länder från rekommendationen att testa och isolera sig vid inresa till Sverige.
 • Fullvaccinerade personer utan symptom undantas från rekommendationen oavsett vilket land man varit i innan ankomsten till Sverige.
 • För övriga resande från alla övriga länder kvarstår rekommendationen om testning och isolering en vecka efter ankomsten till Sverige, även om man inte har symptom.

Folkhälsomyndigheten om vad som gäller om du varit utomlands.

Regeringen: Frågor och svar om inreseförbud.

Regional information

Ett antal regioner har beslutat om särskilda rekommendationer. På krisinformation.se kan du läsa regionernas nyheter kring covid-19.

Källa: Krisinformation.se