Skärpta allmänna råd i Kalmar län

Budskap nu är det allvar

Nu skärps de allmänna råden för Kalmar län för att minska smittspridningen av covid-19. 

Folkhälsomyndigheten har efter samråd med Region Kalmar läns smittskyddsläkare beslutat att införa lokala allmänna råd i Kalmar län från och med idag, tisdag den 10 november. Detta då länet haft en kraftigt ökad smittspridning de senaste veckorna.

De nya allmänna råden innebär att var och en som vistas i Kalmar län uppmanas att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, exempelvis vid vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter och arbetsplatser i länet:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Råden gäller 10 november-13 december men kan komma att förlängas.

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden.

Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika. I Hultsfreds kommun innebär det bland annat att Hagadals sim- och sporthall och övriga kommunala idrottsanläggningar stängs för allmänheten, att biblioteken stänger som mötesplatser och att viss undervisning kommer att bedrivas på distans. Dessutom avråds från besök som inte är absolut nödvändiga inom våra boenden.
Här kan du se vad som gäller för de olika kommunala verksamheterna i samband med de lokala allmänna råden. Listan uppdateras löpande.

Genom att göra den här gemensamma kraftansträngningen i Kalmar län kan förhoppningsvis den snabba smittspridningstakten bromsas. De uppoffringar var och en gör nu, begränsar förhoppningsvis de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre sikt.

Länsstyrelsen har även beslutat att förbudet mot offentliga sammankomster och tillställningar med fler än åtta personer ska gälla även vid tillställningar med sittande publik. Läs mer hos Länsstyrelsen Kalmar län. Undantag görs för begravningar där gränsen är 20 personer.