Ska du ställa en snabb fråga till en kollega eller dela information till flera?

informera

Här är kanalerna informationsenheten rekommenderar!

För att komma åt sidan kan du som jobbar inom förskola, skola och har ett hkedukonto behöva verifiera att det är ditt konto via en *tvåstegsinloggning.
Så här gör du 

*Tvåstegsinloggning innebär att det krävs något mer än bara lösenordet för att logga in. Ofta handlar det om att du får en kod på sms, andra gånger via en app i din mobiltelefon.