Silverslättens förskola

konstnär

Vår förskola ligger i ett bostadsområde som kallas  Slätten.

I vår närmiljö har vi tillgång till skogen, lekparker och ett naturområde där Silverån rinner igenom.

Förskolan har fyra avdelningar, Grodan och Svalan för de yngre barnen och Humlan och Ekorren för de äldre barnen.  Vår ambition är att skapa mötesplatser där barnen träffas mellan avdelningarna.

Vi lägger stor vikt vid  att barnen ska behandlas likvärdigt utifrån varje barns behov. Vi arbetar också för att all personal ska vara känd av alla barn. Personalen har en samsyn kring nedvärderande språk och jargong.

”Det du tror om mig
Sådan du är mot mig
Hur du ser på mig
Vad du gör mot mig
Hur du lyssnar på mig
Sådan blir jag.”

Vi använder tecken som stöd i det vardagliga arbetet.

Vi använder tecken som stöd i lärandet

Under året 2015 deltog vår förskola i ett projekt kring utveckling av barns språkmiljöer. Projektet fick stöd ekonomiskt av Specialpedagogiska skolmyndigheten .