Silverslättens förskola

Bild som visar en utemiljö vid Silverslättens förskolaFoto: Annelie Johansson

Silverslättens förskola ligger i ett bostadsområde som kallas Slätten. I närmiljön finns det skog, grönområden, lekparker och vattendrag som vi regelbundet utforskar tillsammans.

På Silverslättens förskola organiserar vi oss i två team med barnen. På yngre sidan är de barn som är mellan 1-3 år, och på äldre sidan är barnen mellan 3-5 år. Vi arbetar efter att alla barn är allas ansvar vilket bidrar till trygghet, samverkan och flexibilitet. Barn och pedagoger möts i mindre grupper stor del av dagen. Vi samarbetar mellan teamen och det ger en trygghet för alla barn på förskolan. Arbetet med mindre grupper bidrar till goda förutsättningar för barnens lek, samspel, trygghet och lärande.

På Silverslättens förskola sover barnen utomhus under tak året runt i sovlådor eller i vagnar. Måltiderna som serveras tillagas i förskolans tillagningskök.

Miljöerna på förskolan är skapade utefter barnens intressen och behov. Vi utmanar ständigt barnen vidare i sitt lärande både inomhus och utomhus. Vi vill att miljöernas utformning och valet av material genomsyras av vårt förhållningssätt gällande en hållbar utveckling. I lärmiljöerna både utomhus och inomhus använder vi oss i stor utsträckning av återbruksmaterial. Mycket av materialet hämtar vi på Kreativt återbruk i Hultsfred.

Introduktionen för barn som ska börja på förskolan är individuell och ser olika ut beroende på barnets olika förutsättningar och behov. Under introduktionen lägger vi stor vikt vid relationsskapande och trygghet med både barn och vårdnadshavare. Upplägget för introduktionen går vi igenom tillsammans med vårdnadshavarna när barnet ska börja hos oss.