Silverliljans förskola

Silverliljans förskola ligger i en modul vid Silverdalens skola. På förskolan går ca 45 barn från Silverdalen, Lönneberga och kringliggande byar. Silverdalen ligger ca 10 km väster om Hultsfred. Förskolan har bytt namn från Grönliden till Silverliljan i samband med att den flyttade in på skolan.

Förskolan ligger alldeles intill skolan, fotbollsplanen och en isbana. Silverån rinner genom samhället och vi har nära till skogen.

Barnen på den multikulturella förskolan är indelade i åldersgrupper. En grupp med de minsta 1-3åringarna. En 3-5års grupp, där 5-åringarna har samarbete med förskoleklassen. Även samarbete från 1-12 år är påbörjat nu under våren. Förskolans läroplan, kvalitetsmål och barnens utvecklingsplaner är det som styr vår verksamhet.

Vi uppmuntrar det ”kreativa barnet” – att våga testa nya saker och vår förskola ska tydligt visa ”Vem får jag bli här?”.