Silverliljan – Silverdalens skolas fritidshem

På Silverliljans Fritidshem vill vi ta till vara på elevernas lust att lära. Vårt mål är att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Alla ska känna trygghet på Fritids.

Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och att ta ansvar. En stor del av fritidsverksamheten består av lek, rörelse och skapande arbete.