Silverdalen

Silverdalen ligger helt nära Lönneberga. På orten finns skola, affär, Folkets Hus, bensinstation och den fristående banken Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.

Namnet Silverdalen är från 1930-talet. Samhället växte upp kring det år 1874 grundade pappersbruket och järnvägshållplatsen Råsa.

Silverdalen har varit ett brukssamhälle kring förädling av trä och papper. På 1600-talet fanns vid det naturliga fallet i Silverån en mindre kvarn.

Silverdalen – då Hällefors bruk – fick på 1890-talet landets andra pappersmaskin. Redan 1874 uppfördes sågverk med hyvleri. Maskiner installerades för tillverkning av slipmassa och kartongpapp. På 1880-talet tillverkades påsar och kuvert.

Efter 1900 infördes ånga som komplement till vattenkraften och sedan elektricitet. På 1920-talet byggdes en ny vattenledning från Lillån och en ny damm för att ge elkraft.

På 1940-talet tillverkade bruket papper till telefonkatalogen, till de Åkerlundska veckotidningarna och till Åhlén & Holms katalog.

Bruket hjälpte på 1940-talet anställda att köpa mark för ett 50-tal egnahem. Bruket stöttade också sjukkassan, idrottsanläggningarna, samlingslokalerna och företagshälsovården. Pappersbruket lades ner 2003.

Silverdalen fick tidigt nykterhetsrörelse (1882) och musikkår (1894). Idrottsföreningen bildades 1923.