Ansök till SFI här!

bild projektBild projekt

Hur ansöker man till SFI?

Anmälan till SFI kan göras under hela terminen. Vi har intagning flera gånger varje termin. För att ansökan ska kunna behandlas måste du ha de sista fyra siffrorna i personnumret.

SFI läses under elva månader per år, januari-juni och augusti-december.

Anmäl dig till utbildningen

Webbansökan


Behöver du lära dig svenska?

  • Talar du inte svenska?
  • Talar du bara lite svenska?
  • Har du svårt att skriva svenska?
  • Vill du lära dig mer svenska?

Då är du välkommen till svenska för invandrare (SFI).
Svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället.

Vi har kurser på olika nivåer i det svenska språket. Du får grundläggande kunskaper i svenska samt kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen.

SFI är till för dig som är ny invandrare eller som har varit en längre tid i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska. Målet är att ge dig sådana kunskaper i svenska språket att det fungerar i vardagsliv, utbildning och yrkesliv.

Vem får delta i SFI?

Man har rätt att studera på SFI när man
– har fyllt 16 år (om du är 16-19 år ska du kontakta Hultsfreds gymnasium)
– har de fyra sista siffrorna i personnumret.
– saknar grundläggande svenskkunskaper
Även du som har bott i Sverige en längre tid kan börja studera SFI.

Vem ansvarar för SFI?

Varje kommun har ansvar för att vuxna som har rätt till SFI och bor i kommunen också får utbildning. När någon, som har rätt till utbildningen, har anmält sig för att studera i sin hemkommun, ska utbildningen starta inom tre månader. Kommunen ansvarar också för utbildningens kvalitet.
I Hultsfreds kommun är Barn- och utbildningsnämnden ansvarig politisk nämnd.