Serviceenheten

Inom serviceenheten ryms all personal som arbetar med kost, städ och verksamhetsvaktmästeri.

Kostservice målsättning

På bästa möjliga sätt ta tillvara på de resurser som finns, ekonomiska och personella, för att tillaga och servera goda och näringsriktiga måltider med hög kvalitet och som bygger på livsmedelsverkets rekommendationer.

Organisationen är uppbyggd kring 15 tillagningskök och 4 mottagningskök spridda i kommunen och har cirka 55 medarbetare.

Matdistribution inom hemtjänsten

Hultsfreds Kommun köper kylda matportioner som i sin tur levereras till brukarna.

Är du i behov av att få mat hemkörd till dig ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Allergi- och specialkost

Vi jobbar ständigt med att säkra våra rutiner för allergi- och specialkost och följer vår handlingsplan.

Städservice

En gemensam städnorm (länkar under artikeln) har tagits fram. Den ska gälla för alla de objekt som städas av kommunen.

Städservice har ca 35 anställda fördelade över hela kommunen.

Cafeteria och vaktmästeri

Serviceenheten jobbar med saker som har betydelse både för besökare och personal i kommunhuset, såsom posthantering, kopiering och cafeteria.

Verksamhetsvaktmästare

Verksamhetsvaktmästarna sköter det inre underhållet på lös egendom i skolor, förskolor och äldreomsorg. Såsom reparationer, uppsättning av hyllor, posthantering, nyckelservice m.m. varje enskild vaktmästare har ett eget ansvarsområde.