Hur söker jag serveringstillstånd?

Företagargala 024

Kommunen har hand om tillfälliga och stadigvarande serveringstillstånd för dem som önskar servera alkoholhaltiga drycker.

Även Polisen måste lämna utlåtanden vid ansökan. Vi kan också komma att begära in utlåtanden från Skatteverket, kommunens miljökontor med flera. Det är därför viktigt att du lämnar in din ansökan så komplett som möjligt och i god tid.

Vad krävs för att söka serveringstillstånd?

Den som söker serveringstillstånd måste kunna styrka att den är lämplig. Inga skatteskulder, förekommer inte i polisens register, kunskap i alkohollagen med mera.

Serveringsställe måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Vid  tillfällig servering till allmänheten eller slutet sällskap räcker det att tillhandahålla mat.

Hur ansöker jag?

Under artikeln finns länk till blanketter du behöver för att ansöka om serveringstillstånd. Ansökan ska göras skriftligt och undertecknas av behörig person.

Skicka din ansökan till: Hultsfreds kommun, Serveringstillstånd, Box 500, 577 26 Hultsfred

I samband med ansökan får du en faktura på avgiften. Avgiften är avsedd att täcka kostnaden för handläggning av ansökan.  Ansökan om serveringstillstånd handläggs inte förrän ansökningsavgiften är betald. Detta innebär att avgiften inte betalas tillbaka om du får avslag på din ansökan.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstid för ansökan om serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd och tillfälligt tillstånd till allmänheten är max två månader. För tillfälligt tillstånd till slutna sällskap är handläggningstiden max fyra veckor. Tiden räknas från när ansökan är komplett. Ambitionen är att det ska ta så kort tid som möjligt.

Mer information finns i samband med ansökningsblanketter.

Kunskapsprov

Det finns vissa undantag när du söker inte behöver göra kunskapsprov. Undantag kan göras om du som söker

  • har gjort kunskapsprov tidigare och har tillstånd.
  • för högst tre år har sedan gjort godkänt kunskapsprov.
  • har serveringstillstånd i kommunen.
  • har serveringstillstånd i en annan kommun.