Sekretess

Du som är anställd eller på annat sätt deltar i Hultsfreds kommuns verksamhet får i många fall inblick i enskilda människors personliga förhållanden. Sådan information omfattas i vissa fall av en lagreglerad tystnadsplikt och sekretess. Samtliga anställda i Hultsfreds kommun har tystnadsplikt.