Ansök till Lärvux

IMG_0697_1Elev med datorarbete

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux, vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Skolformen finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå, där eleverna läser ämnen eller ämnesområden motsvarande grundsärskolan och träningsskolan och
  • gymnasial nivå, där eleverna läser ämnen motsvarande gymnasiesärskolan.

Se länk till ansökan nedan!

Studiegrupperna är små och undervisningen anpassas till elevens önskemål och behov.

Målen för utbildningen är att:

  • främja elevens personliga utveckling och
  • utveckla kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i arbets-och samhällslivet.