Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-29 9:19

Särskilda boenden och korttidsboende stänger för besök

Information covid-19

Särskilda boenden och korttidsboendet i Hultsfreds kommun stänger nu för besök. Detta som en säkerhetsåtgärd för att skydda boende, personal och besökare från smitta då det pågår smittspridning av covid-19 inom vård och omsorg.

– Det är inget lätt beslut att ta då vi vet att besöken betyder mycket för många, både brukare och närstående. Men fokus måste nu ligga på att bekämpa smittspridningen och skydda våra mest sårbara och då måste vi tyvärr ta tuffa beslut, säger Ann-Gret Sillén, socialchef.

Förutom för att skydda den enskilde är det också viktigt att bekämpa smittspridning av covid-19 för att minska påverkan på omsorgen, hälso- och sjukvården och samhället i stort. Det finns också ett behov av att underlätta för personalen att arbeta smittskyddssäkert med de boende.

Besöksförbudet gäller tills vidare. Vi avråder även från besök på kommunens övriga omsorgsboenden.

Just nu pågår en omfattande smittspårning inom socialförvaltningen. I dagsläget har ett 25-tal brukare och ett 35-tal medarbetare testats positivt för covid-19. Fem medarbetare har tillfrisknat och kunnat återgå i arbete.