Samverkan mellan förskola/skola och hem

Bild av glada personerSamverkan mellan förskola/skola och hem

Du som förälder till barn i förskolan eller till elever i skolan ska erbjudas möjlighet till inflytande. Så tidigt som möjligt ska goda relationer skapas mellan dig som förälder och förskolan/skolan.

Du ska kunna påverka och ha inflytande över verksamheten. Det innebär bl.a. att prata om ditt barns kunskapsutveckling och trivsel. Skolans personal ska visa respekt och lyssna på din kunskap om ditt eget barn. På samma gång ska vi ha respekt för elevens integritet.

Vid varje förskola och skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och föräldrarna. Där ska frågor behandlas som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för er. Där kan du även få information om förslag till beslut i frågor som ska behandlas i forumet. Du ges också tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Det är rektorn som ansvarar för att det finns forum för samråd och för informations- och samrådsskyldigheten.