Publicerad: Uppdaterad: 2015-09-23 16:21

Samverkan för fler innovativa idéer och företag i regionen

Atrinova AffärutvecklingRektor Bengt Karlsson, näringslivsstrateg Michael Leijonhud, versamhetsledare Katharina Hultgren, kommunalrådet Peter Wretlund och kommunalrådet Lars Rosander.Foto: Thorbjörn Svahn

Nu går Hultsfreds kommun in i samarbetet kring Atrinova Affärsutveckling. Syftet är att stötta nya innovativa idéer att utvecklas till nya företag eller ge tillväxt i befintliga företag.

Samarbetsplattformen ger tillgång till en inkubators- och demonstrationsfunktion där nya företagsidéer kan prövas i skarpt läge men också exponeras för potentiella marknadsaktörer. Innovatören eller entreprenören får tillgång till en kreativ miljö och ett kvalificerat stöd inom finansiering, försäljning och affärsutveckling. Allt för att kunna utvecklas vidare. Atrinova arbetar främst över kommunerna i mellersta Kalmar län. I dag ingår fyra kommuner och åtta större företag i samarbetet.

– Det här ger företagen en ökad möjlighet till hjälp och stöd i att utveckla produkter och i sitt företagande. Vi hoppas och tror att de ser möjligheter att använda sig av dessa nya resurser, säger Lars Rosander, kommunalråd i Hultsfreds kommun.

– Vi är mycket glada för att vi ytterligare kan stärka samarbetet mellan våra kommuner. Kommunerna i mellersta Kalmar län har mycket gemensamt. Vi har en lång industritradition och många duktiga, kreativa entreprenörer. Nu ser vi fram emot att fler innovativa idéer kan ges möjlighet att utvecklas med stöttning av samarbetsplattformen, säger Peter Wretlund, kommunalråd i Oskarshamns kommun.