Publicerad:

Samråd för vindbruksplan för Hultsfreds kommun

Vi har tagit fram ett förslag på en vindbruksplan för Hultsfreds kommun. Förslaget finns nu tillgängligt för samråd och du har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 19 september 2021.

Varför en vindbruksplan?

I Hultsfreds kommuns översiktsplan är kapitlet gällande vindkraft inaktuellt enligt dagens förutsättningar. Samtidigt råder ett stort intresse för vindkraftsetablering inom Hultsfreds kommun.

Vindbruksplanen ska ses som en vägledning att följa vid beslut om vindkraftsetablering i Hultsfred och bygger på en samlad bedömning, där framtida markanvändning för vindkraftsproduktion pekas ut med hänsyn till övriga utvecklings- och intressefrågor i kommunen.

Syftet med vindbruksplanen är att redovisa möjliga såväl som olämpliga områden för utbyggnad av vindkraft inom Hultsfreds kommun utifrån dagens och framtidens vindkraftsteknologi.

Läs mer och lämna synpunkter

Alla samrådshandlingar och mer information hittar du på webbsidan www.hultsfred.se/vindbruksplan

Har du frågor?

Vi har samlat flera vanliga frågor och svar om vindbruksplanen. Du kan också höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor eller vill veta mer.

Observera att det under semesterperioden kan ta längre tid för oss att återkoppla vid eventuella frågor, det är bland annat därför samrådstiden är förlängd. Vi bemöter samtliga frågor som kommer in så fort vi har möjlighet.