Sammanträdesdagar 2020

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Endast kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) har offentliga möten.

Kommunstyrelsens sammanträden äger rum i Sessionssalen, Kommunhuset, Hultsfred, om ej annat meddelas. Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden framgår av respektive möteskallelse.

Kommunfullmäktige (KF)

 • 10 februari kl. 18.30
 • 23 mars kl. 18.30
 • 27 april kl. 18.30
 • 25 maj kl. 18.30
 • 22 juni kl. 18.30
 • 28 september kl. 18.30
 • 9 november kl. 15.00
 • 14 december kl. 18.30

Kommunstyrelsen (KS)

 • 21 januari kl. 14.00
 • 3 mars kl. 14.00
 • 7 april kl. 14.00
 • 5 maj kl. 14.00
 • 2 juni kl. 14.00
 • 8 september kl. 14.00
 • 20 oktober kl. 13.00
 • 24 november kl. 14.00

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

 • 23 januari kl. 13.30
 • 12 februari kl. 13.30
 • 12 mars kl. 14.30
 • 15 april kl. 13.30
 • 13 maj kl. 13.30
 • 17 juni kl. 13.30
 • 26 augusti kl. 13.30
 • 16 september kl. 13.30
 • 21 oktober kl. 13.30
 • 11 november kl. 14.30
 • 16 december kl. 13.30

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

 • 15 januari kl. 09.00
 • 12 februari kl. 09.00
 • 11 mars kl. 09.00
 • 8 april kl. 09.00
 • 13 maj kl. 09.00
 • 10 juni kl. 09.00
 • 19 augusti kl. 09.00
 • 16 september kl. 09.00
 • 21 oktober kl. 09.00
 • 18 november kl. 09.00
 • 9 december kl. 09.00

Socialnämnden (SN)

 • 15 januari kl. 13.00
 • 12 februari kl. 13.00
 • 12 mars kl. 13.00
 • 15 april kl. 13.00
 • 14 maj kl. 13.00
 • 10 juni kl. 13.00
 • 12 augusti kl. 13.00
 • 9 september kl. 13.00
 • 14 oktober kl. 13.00
 • 11 november kl. 13.00
 • 9 december kl. 13.00

Här finner du mer information om vilka olika sammanträden som finns, samt protokoll, kallelser och handlingar.