Sammanträdesdagar 2022

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Endast kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) har offentliga möten.

Kommunstyrelsens sammanträden äger rum i Sessionssalen, Kommunhuset, Hultsfred, om ej annat meddelas. Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden framgår av respektive möteskallelse.

Kommunfullmäktige (KF)

 • 7 februari kl. 18.30
 • 21 mars kl. 18.30
 • 25 april kl. 18.30
 • 23 maj kl. 18.30
 • 20 juni kl. 15.00
 • 26 september kl. 18.30
 • 24 oktober kl. 18.30
 • 28 november kl. 18.30
 • 19 december kl. 18.30

Kommunstyrelsen (KS)

 • 18 januari kl. 14.00
 • 1 mars kl. 14.00
 • 5 april kl. 14.00
 • 10 maj kl. 14.00
 • 7 juni kl. 9.00
 • 6 september kl. 14.00
 • 4 oktober kl. 14.00
 • 8 november kl. 14.00
 • 6 december kl. 14.00

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

 • 26 januari kl. 13.30
 • 16 februari kl. 13.30
 • 16 mars kl. 14.30
 • 13 april kl. 13.30
 • 11 maj kl. 13.30
 • 22 juni kl. 13.30
 • 31 augusti kl. 13.30
 • 21 september kl. 13.30
 • 12 oktober kl. 13.30
 • 9 november kl. 14.30
 • 14 december kl. 13.30

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

 • 27 januari kl. 09.00
 • 17 februari kl. 13.00
 • 17 mars kl. 09.00
 • 13 april kl. 09.00
 • 19 maj kl. 09.00
 • 9 juni kl. 09.00
 • 25 augusti kl. 13.00
 • 22 september kl. 09.00
 • 26 oktober kl. 09.00
 • 17 november kl. 09.00
 • 14 december kl. 09.00

Socialnämnden (SN)

 • 12 januari kl. 13.00
 • 9 februari kl. 13.00
 • 16 mars kl. 13.00
 • 6 april kl. 13.00
 • 5 maj kl. 13.00
 • 8 juni kl. 13.00
 • 17 augusti kl. 13.00
 • 7 september kl. 13.00
 • 5 oktober kl. 13.00
 • 9 november kl. 13.00
 • 8 december kl. 13.00

Här finner du mer information om vilka olika sammanträden som finns, samt protokoll, kallelser och handlingar.