Sammanträdesdagar 2024

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Endast kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) har offentliga möten.

Kommunstyrelsens sammanträden äger rum i Sessionssalen, Kommunhuset, Hultsfred, om inte annat meddelas. Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden framgår av respektive möteskallelse.

Kommunfullmäktige (KF)

 • 5 februari kl. 18.30
 • 18 mars kl. 18.30
 • 22 april kl. 18.30
 • 20 maj kl. 18.30
 • 17 juni kl. 15.00
 • 23 september kl. 18.30
 • 4 november kl. 18.30
 • 9 december kl. 18.30

Kommunstyrelsen (KS)

 • 23 januari kl. 14.00
 • 5 mars kl. 14.00
 • 9 april kl. 14.00
 • 7 maj kl. 14.00
 • 4 juni kl. 14.00
 • 3 september kl. 14.00
 • 22 oktober kl. 14.00
 • 19 november kl. 14.00

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

 • 24 januari kl. 13.30
 • 14 februari kl. 13.30
 • 14 mars kl. 14.30
 • 17 april kl. 13.30
 • 15 maj kl. 13.30
 • 19 juni kl. 13.30
 • 21 augusti kl. 13.30
 • 11 september kl. 13.30
 • 9 oktober kl. 13.30
 • 13 november kl. 14.30
 • 11 december kl. 13.30

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

 • 24 januari kl. 09.30
 • 6 mars kl. 09.30
 • 3 april kl. 09.30
 • 8 maj kl. 09.30
 • 5 juni kl. 09.30
 • 26 juni kl. 09.30
 • 21 augusti kl. 09.30
 • 25 september kl. 09.30
 • 6 november kl. 09.30
 • 11 december kl. 09.30

Socialnämnden (SN)

 • 17 januari kl. 13.00
 • 7 februari kl. 13.00
 • 14 mars kl. 13.00
 • 3 april kl. 10.00
 • 8 maj kl. 13.00
 • 12 juni kl. 13.00
 • 28 augusti kl. 13.00
 • 12 september kl. 13.00
 • 9 oktober kl. 13.00
 • 13 november kl. 13.00
 • 11 december kl. 13.00

Här finner du mer information om vilka olika sammanträden som finns, samt protokoll, kallelser och handlingar.