Sammanträdesdagar 2021

Nedan finner du en enkel sammanträdeskalender för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Endast kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) har offentliga möten.

Kommunstyrelsens sammanträden äger rum i Sessionssalen, Kommunhuset, Hultsfred, om ej annat meddelas. Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden framgår av respektive möteskallelse.

Kommunfullmäktige (KF)

 • 8 februari kl. 18.30
 • 29 mars kl. 18.30
 • 26 april kl. 18.30
 • 31 maj kl. 18.30
 • 21 juni kl. 15.00
 • 27 september kl. 18.30
 • 8 november kl. 18.30
 • 13 december kl. 18.30

Kommunstyrelsen (KS)

 • 19 januari kl. 14.00
 • 9 mars kl. 14.00
 • 13 april kl. 14.00
 • 11 maj kl. 14.00
 • 8 juni kl. 9.00
 • 7 september kl. 14.00
 • 19 oktober kl. 14.00
 • 23 november kl. 14.00

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

 • 27 januari kl. 13.30
 • 17 februari kl. 13.30
 • 10 mars kl. 14.30
 • 21 april kl. 13.30
 • 12 maj kl. 13.30
 • 16 juni kl. 13.30
 • 25 augusti kl. 13.30
 • 15 september kl. 13.30
 • 13 oktober kl. 13.30
 • 10 november kl. 14.30
 • 15 december kl. 13.30

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

 • 21 januari kl. 09.00
 • 18 februari kl. 09.00
 • 18 mars kl. 09.00
 • 15 april kl. 09.00
 • 20 maj kl. 09.00
 • 17 juni kl. 09.00
 • 19 augusti kl. 09.00
 • 23 september kl. 09.00
 • 21 oktober kl. 09.00
 • 18 november kl. 09.00
 • 16 december kl. 09.00

Socialnämnden (SN)

 • 13 januari kl. 13.00
 • 10 februari kl. 13.00
 • 10 mars kl. 13.00
 • 7 april kl. 13.00
 • 5 maj kl. 13.00
 • 9 juni kl. 13.00
 • 18 augusti kl. 13.00 – mötet är inställt
 • 15 september kl. 13.00
 • 13 oktober kl. 13.00
 • 10 november kl. 13.00
 • 8 december kl. 13.00

Här finner du mer information om vilka olika sammanträden som finns, samt protokoll, kallelser och handlingar.