Sammanfattning av polisens trygghetsmätning

Kommuninvånarna känner mindre oro för villainbrott och upplever att nedskräpningen minskat sedan förra året. Det visar polisens årliga trygghetsmätning.

I Hultsfreds kommun fick i år 600 personer chansen att svara på frågor om till exempel hur trygga de känner sig, om de blivit utsatta för brott eller om de upplevt problem med exempelvis skadegörelse eller buskörning.

Inom de flesta områden får Hultsfreds kommun ett bra betyg och totalt har det så kallade problemindexet förbättrats från 1,56 förra året till 1,53 i årets mätning.

Andelen som blivit utsatta för brott under det senaste året är också låg, till exempel har andelen som blivit utsatta för fysiskt våld de senaste 12 månaderna minskat från 1,4 procent 2018 till 0,5 procent i år, och ligger på den lägsta problemindexnivån.

Däremot uppger bara 55 procent i Hultsfreds tätort att de känner sig trygga när de är ensamma ute sent på kvällen. I övriga kommunen är siffran 81 procent.

– Statistiken visar trots allt att 98 procent av de tillfrågade medborgarna inte utsatts för fysiskt våld och de resterande 2 procenten inte blivit utsatta på allmän plats. Trygghetskänslan är dock viktig och vi tar så klart detta på allvar. Hultsfreds kommun jobbar med flera trygghetsskapande åtgärder, och självklart får vi nu titta på om vi ska göra ytterligare något för att minska känslan av otrygghet i Hultsfreds tätort, säger Linus Ivarsson, trygghetsstrateg på Hultsfreds kommun.

Några av de åtgärder som kommunen gjort de senaste åren:
• Grannsamverkan, där intresset ökar hela tiden. Här får man även chansen att lära sig mer och träffa sina grannar under temakvällar.
• Samverkan med kommunpolis där erfarenheter och problembilder delas, liksom ett nära samarbete med lokal polispatrull och lokal utredare.
• Samarbete med lokala handlare för att kunna hjälpas åt kring stökiga individer.
• Kontinuerlig samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och räddningstjänst.
• Stora satsningar görs just nu inom skolan. Målet är att detta på sikt även ska ge resultat på de platser utanför skolan där ungdomar samlas och kan upplevas som stökiga.
• Kameraövervakning i Gallerian.
• Uppsökande verksamhet från ungdomsenheten mot våra ungdomar.