Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:39

Samlad vuxenutbildning invigdes

Vuxenutbildning2Rektor Aina Kalle och kommunalråd Lars Rosander talade vid invigningen.

Med ett mänskligt band knöts vuxenutbildningen symboliskt ihop vid invigningen på Campus Hultsfred på tisdagen. Den samlade vuxenutbildningen samlar kompetensen på ett ställe och gör det även enklare för eleverna att studera på flera nivåer samtidigt.

Från och med augusti 2016 finns hela den kommunala vuxenutbildningen samlad på Campus Hultsfred. Vuxenutbildningen, som består av Svenska för invandrare, SFI, och den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå, är nu samlad både på samma ställe och i en gemensam organisation. I dagsläget har vuxenutbildningen 410 elever.
– Här möter vuxna från alla delar av världen och i olika åldrar varandra, blivande bussförare, undersköterskor och pedagoger, alla med det gemensamt att de är just vuxna och inne i en period av lärande, säger rektor Aina Kalle.

På tisdagen samlades elever, pedagoger och politiker för att markera början på ett nytt kapitel i vuxenutbildningens historia i Hultsfred. Invigningen inleddes av Lars Rosander, kommunalråd. Därefter, istället för att klippa band, knöt elever och pedagoger ett mänskligt band mellan vuxenutbildningens lokaler på området. Ceremonin avslutades med mingel.
– Att samla all vuxenutbildning har många fördelar och öppnar för nya möjligheter. Dels samlas nu all kompetens i kommunen kring vuxnas lärande, dels skapar vi en röd tråd från kurserna som erbjuder svenska för invandrare till högre studier eller arbetslivet. Det blir enklare för elever att studera på olika nivåer i utbildningssystemet samtidigt. Campus Hultsfred erbjuder dessutom en stimulerande lärmiljö, säger Aina Kalle.

Vuxenutbildningen vänder sig till de som behöver lära sig svenska, komplettera sin grundskola eller gymnasieutbildning, bygga vidare på sin kompetens, förbereda studier på högskolenivå eller kanske byta karriär. Alla utbildningar och kurser utgår ifrån varje individs mål, behov och förutsättningar.