Publicerad:

Så undviker du sommarens magplågor

Även denna sommar kommer många att stanna hemma i Sverige under semestern. Restriktionerna under pandemin innebär att vi umgås mer ute i naturen, besöker beteshagar och träffar på lantbruksdjur. Då är det viktigt att vara rädda både om varandra och djuren. Med hjälp av några enkla råd går det att undvika smittor från djuren och deras gödsel som i vissa fall kan ge allvarlig magsjuka.

Ehec-bakterier och andra smittämnen kan finnas hos idisslare som nötkreatur, får och getter och i deras bajs. Man kan även smittas via bakterier på livsmedel som inte är rena eller som inte har upphettats tillräckligt.

Barn är känsligare för ehec-bakterien än vuxna och löper större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas. Framför allt yngre barn. Dessutom stoppar de oftare händer och saker i munnen vilket ökar risken för smitta. Därför är en god handhygien vid kontakt med djur och deras närmiljö viktigt.

Några enkla råd för att undvika bakterier som ger magplågor

  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten vid kontakt med djur
  • Ha inte picknick i betesmarker där det går djur
  • Tvätta händerna innan måltider och hjälp de yngre barnen med handtvätten
  • Bada inte där betesdjur kan gå ner i vattnet
  • Ehec-bakterien försvinner vid upphettning, så drick gårdens mjölk bara om den är värmebehandlad, exempelvis pastöriserad

På Jordbruksverkets hemsida finns det mer information om ehec och hygienråd för att undvika smittor vid kontakt med djur och djurens miljö.